Læs hele formandens beretning

Svend-Erik Andersen gør status på året, der gik - læs hele beretningen lige her

I forbindelse med den årlige generalforsamling i Danmarks Fiskeriforening offentliggøres formandens beretning.

Klik her og læs beretningen.

Som noget særligt i år, er der tale om en skriftlig beretning. Her gøres der status på året, der gik. 

På selve generalforsamlingen blev den altså ikke læst op, men derimod holdt formanden en tale med de vigtigste budskaber – og hvor han ser fremad.

 

Danskernes Fiskere

Bl.a. uddybede han udspillet Danskernes Fiskere 2023, der tager fat på de vigtigste udviklingsmuligheder og barrierer i fiskeriet. Bl.a. den kommende havplan, hvor der både skal være plads til havvind, naturbeskyttelse og fiskeri.

Det kan godt lade sig gøre, men det kræver dialog og sameksistens. 

– I forhold til naturbeskyttelsesområderne kan vi godt bakke op om 20% beskyttede områder og 10% strengt beskyttede områder. Vi mener, det er realistisk. Forudsætningen er dog, at udpegningen sker i dialog med fiskerierhvervet, så man tager hensyn til de vitale fiskepladser, og så kan der jo godt kan stå havvindmøller i et beskyttet havområde, sagde Svend-Erik Andersen. 

 

Sure fiskere vinder ikke

Danskernes Fiskere er et godt eksempel på, hvordan Danmarks Fiskeriforening søger indflydelse. Det er duer ikke bare at råbe højt og skælde ud – det handler om at gøre sig selv relevant og byde ind. 

– Det er vores helt klare erfaring, at jo surere vi lyder. Jo højere vi råber. Jo stærkere vendinger vi bruger. Desto mindre gider politikerne – lige fra højre til venstre i Folketinget – at lytte til os. Den dynamik kan vi ikke ignorere, hvis vi skal have indflydelse og varetage fiskeriets interesser, sagde formanden: 

– Vi vil ikke nødvendigvis være dem, der råber højest. Men vi vil være dem, politikerne lytter til, når der skal findes løsninger og kompromiser. Vi har oplevet, hvad der sker, når vi får sat stolen for døren. Det skal vi for alt i verden undgå. Derfor vil vi først og fremmest søge indflydelse. Vi skal arbejde for, at dansk fiskeri kan svare på de bekymringerne, der røres sig i vores samfund.  

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag med oplæg, debatter, smagsprøver og rørefisk

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag...