Midlertidig stop for fiskeri af tobis i norsk zone

De norske myndigheder har indført et stop for tobisfiskeri i dele af den norske del af Nordsøen

I perioden fra og med 22. maj 2023 kl. 16.00 UTC til 29. maj 2023 kl. 15.59 UTC er det forbudt at fiske efter tobis i et område af Nordsøen inden for Norges økonomiske zone afgrænset af rette linjer mellem følgende stillinger:

  1. Nord 57 grader 16,0 minutter – Øst 005 grader 12,0 minutter

  2. Nord 57 grader 16,0 minutter – Øst 005 grader 18,0 minutter

  3. Nord 57 grader 20,0 minutter – Øst 005 grader 18,0 minutter

  4. Nord 57 grader 20,0 minutter –  Øst 005 grader 35,0 minutter

  5. Nord 57 grader 04,0 minutter –  Øst 005 grader 35,0 minutter

  6. Nord 57 grader 04,0 minutter –  Øst 005 grader 12,0 minutter

herfra videre til position 1.

De norske myndigheder gør opmærksom på, at den der forsætligt eller uagsomt overtræder bestemmelserne straffes efter havressourcelovens §61 og §64. Forsøg og medvirken straffes på samme måde.

Forbuddet mod fiskeri efter tobis i de pågældende områder træder straks i kraft og gælder indtil d. 29. maj 2023.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...