Fiskeriet og 3F Transport indgår overenskomstaftale

Med aftalen kan ansatte på danske fiskefartøjer se frem til mere i pension, mens fiskeriets lærlinge også kan se frem til højere aflønning

Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Pelagiske Producentorganisation og 3F Transport satte mandag aften deres underskrifter på en ny overenskomst, som skal gælde for de cirka 1200 ansatte om bord på de danske fiskefartøjer.

Det er en overenskomst, der cementerer, at dansk fiskeri er i en klasse for sig, hvad angår social bæredygtighed.

– Jeg er rigtig glad for, vi har fået enderne til at mødes og indgået en aftale, der sikrer gode forhold for alle ansatte i dansk fiskeri, og som samlet set bidrager til, at det er attraktivt at arbejde i dansk fiskeri. Det er enestående, at alle fartøjer i dansk fiskeri er omfattet af overenskomsten, og det er jeg meget stolt af, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

I 3F er man ligeledes glade for, at man nu har landet en aftale.

– Jeg er rigtig glad for, at vi har sikret, at timelønssatsen er blevet hævet i tråd med de øvrige overenskomstaftaler på arbejdsmarkedet. Jeg er også rigtig godt tilfreds med, at vi med aftalen tager et skridt i forhold til at sikre de danske fiskere gode pensionsforhold med en historisk stigning. Endelig hæfter jeg mig ved, at vores aftale værner mod unfair konkurrence fra udenlandsk arbejdskraft så alle i dansk fiskeri ansættes på lige vilkår uanset hvilket land, man kommer fra, siger Karsten Kristensen, 3F’s forhandler og næstformand i 3F Transport.

 

Balanceret aftale

Aftalens hovedelement er stadig en aflønning af mandskabet som en procentsats af omsætningen på fartøjerne. Derudover fastsættes en mindstebetaling og pensionssatser.

Her ligger aftalen helt i tråd med de aftaler, der er indgået på de øvrige dele af det private arbejdsmarked. Det betyder konkret, at minimumslønnen (per time) hæves fra 181 kroner til 187 kroner i 2023 og 193 kroner i 2024. Derudover hæves satsen for beregning af pension til 200 kroner i 2023 og 215 kroner i 2024. Samtidig hæves arbejdsgivers pensionsbidrag fra 10% til 11%.

Derudover indeholder aftalen et særskilt afsnit, der sikrer, at arbejdskraft fra 3. lande ansættes på samme vilkår som danske fiskere. Endelig sikrer aftalen også lærlingene i dansk fiskeri, der både kan se frem til mere i løn og bedre pensionsvilkår. Aftalen bidrager dermed til at gøre det attraktivt for de unge at vælge fiskeriet til.

– Jeg er glad for, at vi også forbedrer vilkårene for de unge mennesker, der skal ind i fiskeriet. Samlet set vil jeg derfor også takke 3F for et godt og fortroligt samarbejde om en balanceret aftale, der gerne skulle sikre, at fiskerierhvervet er attraktivt for alle, siger Svend-Erik Andersen.

Aftalen indgår i en samlet mæglingsskitse sammen med overenskomster fra andre brancher, og den skal til afstemning inden for de næste uger.

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke kun var formanden, som endte med at forlade foreningen...

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke...