Rådgivningen for tobis er klar

ICES lægger op til en fornuftig tobiskvote for 2023, hvor der i alt må fanges ca. 200.000 tons

Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) er klar med anbefalinger for tobisfiskeriet i 2023.

De lyder:

Sammenligner man med anbefalingerne for 2022, så har de i 2023 overordnet set fået et nøk op ad.

Især i område 1, som er det vigtigste tobisområde for dansk fiskeri, er der udsigt til kvotestigninger, hvis EU altså følger anbefalingerne. Hvor der i 2022 blev anbefalet en 0-kvote, lyder ICES’s råd i år på 120.428 tons tobis.

– Tobisbestanden har det rigtig fint, og den nye rådgivning ser derfor også fornuftig ud. Efter en række år hvor rådgivning har skuffet og på ingen måde afspejlet det, som fiskerne oplever til søs, så er det her et skridt i den rigtige retning, siger biolog Henrik S. Lund fra Danmarks Fiskeriforening.

For område 2, der ligger langs den jyske vestkyst og op til Skagen, lyder anbefalingen på 40.998 tons.

For område 4 ved den britiske kyst lyder anbefalingen på 35.020 tons.

For område 3, som hovedsageligt er norsk farvand, og hvor der kun er et meget lille område, hvor danske fiskere kan fiske, anbefaler ICES en tobiskvote på 30.570 tons, hvoraf 2500 tons forventes afsat til de danske fiskere.

Den endelige udmelding om tobiskvoten for 2023 kommer fra EU-Kommissionen og ventes at være klar i slutningen af marts. Sæsonen for tobisfiskeriet åbner 1. april og løber normalt til Sankt Hans.

 

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...