Hvordan påvirker havvindmølleparker torsk?

Nu undersøger DTU Aqua, hvordan torsk opfører sig i vindmølleparker. Kan parkerne fungere som opvækst- og gydeområder?

Her ses en lille torsk der er ved at blive mærket med en transmitter. Herefter vil den blive genudsat. Foto: DTU Aqua.

Ud for byen Esbjerg på den jyske vestkyst findes der tre havvindmølleparker. Den ene af disse hedder Horns Rev 2. I denne park undersøger DTU Aqua nu, hvordan torsk bruger havvindmølleparken.

Undersøgelsen udføres ved at mærke torsk med små transmittere. Disse transmittere udsender signaler, som opfanges af lyttestationer, der er opstillet i området. Derved kan man følge de individuelle mærkede torsk gennem året, og se hvor meget tid og hvilke områder de bruger i havvindmølleparken, og hvor meget tid de bruger udenfor parken.

Undersøgelsen vil derfor kunne afgøre, om torskene er faste beboere i havvindmølleparken eller kun er sjældne gæster. Der bliver både mærket små torsk og kønsmodne torsk. Det vil måske vise sig, at de to grupper af fisk bruger havvindmølleparken på forskellige måder. Småtorskene bruger måske havvindmølleparken som opvækstområde. På den anden side kan tilstedeværelsen af de kønsmodne torsk i parken i gydemånederne februar-marts indikere, at torskene bruger havvindmølleparken som gydeområde. Dette er dog kun teorier, og det vil først være muligt at drage konklusioner, når projektet er afsluttet.

Ikke nok viden

Det er interessant at undersøge havvindmølleparker, fordi der i fremtiden planlægges mange flere og større parker i Danmark, og det derfor er vigtigt at undersøge effekten af havvindmølleparkerne på fisk, så det vil være muligt at forudsige nogle af de konsekvenser fremtidige byggerier kan have på fiskebestandene.

Møllerne i parkerne Horns Rev 1, 2 og 3 er bygget på jernfundamenter. Disse fundamenter er omgivet af et lag beskyttende sten, der forhindrer, at strømmen undergraver fundamentet. Disse stensætninger har potentiale til at fungere som små stenrev, og dette kan måske have en positiv effekt på forekomsten af torsk i området, ved at tiltrække fiskene og måske også øge produktionen.

Alt dette er spekulativt – og derfor er undersøgelserne vigtige.

 

Her ses placeringen af lyttestationerne ved havvindmølleparken Horns Rev 2. Grafik: DTU Aqua
Her ses placeringen af lyttestationerne ved havvindmølleparken Horns Rev 2. Grafik: DTU Aqua