Ålegræs skal redde fiskene i Mariager Fjord

Ålegræsset skal hjælpe med at optage næringsstoffer, stabilisere havbunden og forbedre lysforholdene i vandet

Mariager Fjord

Kortudsnit: Google Maps

For at genoprette balancen i Mariager Fjord planter Mariagerfjord Kommune og Syddansk Universitet nu 15.000 ålegræsskud som led i det EU-finansierede Coastal LIFE-projekt.

Ålegræsset skal hjælpe med at optage næringsstoffer, stabilisere havbunden og forbedre lysforholdene i vandet, hvilket gavner mange arter som fisk og krebsdyr, skriver Mariagerfjord Kommune på deres hjemmeside.

Biolog og projektkoordinator Kristian Laustsen udtrykker stor begejstring for udplantningen, som foregår fra 2. til 7. juli ved Als Odde.

Skuddene høstes og fastgøres til små jernsøm, der ruster væk efter fem år, hvilket sikrer, at planterne kan etablere sig stærkt.

Frivillige fra ‘Os om Havet’ hjælper med plantningen i weekenden den 6.-7. juli. Alle interesserede kan tilmelde sig via Facebook. Coastal LIFE-projektet løber frem til 2028 og involverer flere danske kommuner og universiteter i et bredt samarbejde for at forbedre kystzonens økosystemer.