Forligspartier sætter udvidelsen af Aarhus Havn på pause

Foto: Aarhus Kommune

Socialdemokratiet, SF, Konservative og Venstre i Aarhus Byråd har besluttet at sætte planerne om udvidelsen af Aarhus Havn på pause. Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Beslutningen skyldes behovet for at realisere Aarhus ReWater, et moderne rensnings- og ressourceanlæg, der skal erstatte de eksisterende rensningsanlæg og sikre fremtidens rene spildevand i Aarhus.

Planklagenævnets afgørelse den 28. maj 2024, der forkastede lokalplanen for havneudvidelsen på grund af procedurefejl, har skabt usikkerhed omkring tidsplanen for havneudvidelsen. Derfor ønsker partierne at fokusere på ReWater-projektet.

Det vil være op til et nyt byråd at beslutte, om havneudvidelsen skal genoptages. Forligspartierne er enige om at fortsætte arbejdet med en ny dry port-løsning for Aarhus Havn og udsætter omdannelsen af havnen til et kommunalt ejet aktieselskab til efteråret.