Elektroniske kort med helt aktuelle data klar til fiskerne

Data om fiskeriet og egne fangster, kan være med til at finde frem til, hvor fiskene opholder sig.

Nu er forskningsprojektet GUDP-VIND afsluttet og tilbyder et unikt værktøj til fiskere, som med elektroniske fiskeri- og havkort viser en lang række af de forhold, som er af betydning for at finde fiskene. Samtidig kan man gemme de enkelte fartøjers egne fiskeridata og slæbestreger automatisk i værtøjet via eLog.

– Det nye GUDP-VIND værktøj samler alle de observationer og forudsigelser, som fiskeren bruger i én enkelt applikation, som gennem dynamiske kortlag og diagrammer giver et overblik over udvalgte vejr-, hav- og fiskeri-parametre, som alle fiskerne kan bruge til planlægning og til beslutninger under fangstrejsen, siger projektleder, professor Henrik Mosegaard, DTU Aqua.

Både historiske og helt nye data samlet i havkortene

Havkortene er bygget op med leverancer af realtidsdata fra DMI ’s modeller af vejr, hydrografi og planktonudvikling, og desuden vises både aktuelle og historiske ugentlige fangster og fangstrater med høj geografisk opløsning for både tobis og brisling.

GUDP-værktøjet sørger for, at fiskerens obligatoriske rapportering af fangsterne via eLog også kommer ham selv til gode til senere brug ved, at de samme data plus al relevant havinformation systematisk lagres i hans eget VIND-system

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag med oplæg, debatter, smagsprøver og rørefisk

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag...