Der er tegn på bedring for ålen

EU’s genopretningsplan for ålebestanden blev sat i værk fra sommeren 2009. Den ser nu ud til at have en effekt på den europæiske ål

Det ser nu ud til, at ålegenopretningsplanen, som blev sat i værk i Europa i 2009, endelig begynder at tage fat og vende udviklingen for ålen.

Fra slutningen af 1970’erne og frem til 2011 gik mængden af åleyngel tilbage år for år, men i 2011 vendte udviklingen, og siden da er mængden af åleyngel ikke faldet, men er tværtimod begyndt at stige igen. De seneste opgørelser fra 2018 og 2019, som netop er blevet offentliggjort, bekræfter denne udvikling, lyder det fra Michael Ingemann Pedersen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer i en artikel på www.fiskepleje.dk.

Mængden af glasål blev i 2018 og 2019 målt til at udgøre under 9 % i Sydeuropa  og under 2 % i Nordsøen af den mængde glasål, som kom til Europas kyster som gennemsnit i perioden 1960-1979.

Glasål er åleyngel på det stadie i ålens udvikling, som kommer efter det helt tidlige larvestadie. Selvom tallene er meget lave, er der tale om mere end en fordobling siden det var lavest i 2011.

EU opdaterer løbende forvaltningen af ålebestanden. Senest blev der indført et tre-måneders fiskeristop for det marine fiskeri i 2018, og i 2019 er der indført et tre-måneders fiskeristop i saltvand for både erhvervsfiskeri, fritid- og sportsfiskeri.

Imidlertid er det ikke kun fiskeri som begrænser gydebestanden. Ål der bliver knust i pumper og i vandkraftturbiner, rundt om i Europa, er lige så betydende en faktor, som den mængde fisk der går til ved fiskeri.