Bøden for defekt lodslejder er hævet efter domme

Hvis man ikke har en lodslejder ombord, som kan anvendes af kontrollen, kan det koste dyrt.
25 jan 2019

Hvis man ikke har en lodslejder ombord, som kan anvendes til at kontrollen kan entrere et fiskefartøj, så er det som at betragte som nægtelse af kontrol. Og det kan være en dyr affære.

Men selvom man har en lodslejder ombord – men en defekt én, så kan det også blive en dyr affære. Tre eksempler, som Retten har afgjort, viser, at bøder fra 10.000 kr. og opefter ikke længere er unormalt.

Det er kontrollørenes liv og helbred, der sættes på spil, og derfor falder skærpelsen i god jord hos Fiskeristyrelsens direktør, Nanna Møller.

– Defekte lodslejdere betyder, at fiskerikontrollørerne sætter liv og lemmer på spil, når de i forbindelse med udførelsen af deres arbejde entrer et fiskefartøj, derfor glæder det mig, at domstolene har valgt at hæve bødestørrelsen, hvis lodslejderen er defekt, siger Fiskeristyrelsens direktør, Nanna Møller.

Fiskeristyrelsen gør opmærksom på, hvordan de almindelige retningslinier er:

  • Ved alle entringer på fiskefartøjer skal det sikres, at kontrolløren får let og sikker adgang.
  • Der må ikke pumpes vand over bord i den side, hvor der entres, og dækket skal i videst muligt omfang være fri for wirer og ruller, hvor kontrolløren skal om bord.
  • Besætningen skal være behjælpelig ved entringen og tage i mod tasker samt yde anden nødvendig assistance for en sikker entring.
  • På fartøjer med et fribord på mere end 1,5 meter skal der være fastgjort en SOLAS-godkendt lodslejder
  • Bemærk, at lejderen skal have forlængede trin, og at de nederste med fordel kan være af gummi.
  • Lejderen skal ikke sættes helt ned til vandoverfladen.

 

Nyt tovværk

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, der arbejder med sikkerhed ombord på fiskefartøjer, fortæller, at hvis man skal skifte en ældre lodslejder, så er det i dag muligt at vælge en godkendt lodslejder med tovværk i polypropylen, som giver en bedre holdbarhed end den gamle type.

Flere Nyheder