Workshop om industrifiskeri – du kan stadig nå det

Tilmeld dig temadagen på oll@dkfisk.dk

D. 18 juni holder Danmarks Fiskeriforening, MID og DPPO workshop om fremtidens industrifiskeri i Danmark. Dagen foregår i Utzon i Aalborg. Vil du med kan du stadig nå at tilmelde dig hos:

Søren Anker Pedersen (sap@maring.org)

Ole Lundberg Larsen (oll@dkfisk.dk)

Claus R. Sparrevohn (crs@pelagisk.dk)

Temadagen har fokus på industrifiskeriet, der pt er presset fra flere sider. ICES anbefaler lavere og lavere kvoter, tobisforvaltningen fungerer ikke mm..

Se dagens program