Brevstemmeafgivning på danske skibe i udenrigsfart

Danske fiskere på fjernfiskeri har mulighed for at afgive brevstemmer til det forestående folketingsvalg.
09 maj 2019

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har udskrevet folketingsvalg til afholdelse den 5. juni 2019.

I den forbindelse har Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen videresendt brev fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til de danske fiskeriorganisationer om muligheden for at afgive brevstemmer for søfolk og passagerer på danske skibe, der sejler i udenrigsfart - herunder danske fiskefartøjer på fjernfiskeri.

Der er ikke nogen sidste frist for at afgive brevstemme hos en stemmemodtager i udlandet. Brevstemmeafgivningen om bord på skibet/på anlægget skal dog foretages i så god tid inden valgdagen, at brevstemmerne kan være sendt hjem til vedkommende kommune, inden afstemningen går i gang på valgdagen.

Du kan læse mere om brevstemmeafgivning her

Flere Nyheder