Resultatet af tobis skrabetogter lagt ind i det dynamiske havkort

DTU Aqua har nu lagt resultaterne fra årets tobis skrabetogter ind i det dynamiske havkort.
af Claus Kirkegaard
27 mar 2019

Tobissæsonen står for døren og åbner officielt mandag den 1. april 2019.

I den forbindelse har DTU Aqua lagt resultaterne fra årets tobis skrabetogter ind i GUDP-VIND projektets dynamiske havkort.

Formålet med GUDP-VIND projektet var at udvikle et elektronisk værktøj - et dynamisk havkort - der kan lede fiskerne i den rigtige retning og effektivisere fiskeriet. Derfor har fiskere og forskere nu i nogle år samarbejdet om at udvikle et dynamisk it-redskab i form af elektroniske havkort. Havkortene, som udover fiskeridata, vejr, strøm og havbiologi også indeholder udvalgte plotterfunktioner, kan bruges til at planlægge og målrette fiskeriet til gavn for både miljø og økonomi, for fisk som tobis og brisling, der udgør den største andel af industrifiskeriet, lever et ganske kort liv lavt i fødekæden.

På trods af, at GUDP-VIND projektet officielt er afsluttet, kan man stadig ganske gratis hente programmet på følgende adresse:

http://vind.anchorlab.dk/

FAKTA

GUDP-VIND projektet

Projektets formål har været at styrke dansk fiskeris teknologiske udvikling ved at udvikle dynamiske havkort i tobis- og brislingefiskeriet.

Havkortene skal bidrage til at effektivisere fiskeriet, øge kvoteudnyttelsen og styrke erhvervets egenforvaltning samt reducere udledningen af CO2.

Deltagere: DTU Aqua, projektleder, professor Henrik Mosegaard, softwarefirmaet Anchor Lab, DMI, Danmarks Fiskeriforening PO samt Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

Projektet har løbet over tre og et halvt år - fra 2015 til udgangen af 2018 - og er støttet med 11,8 millioner af Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram, GUDP, under Fødevareministeriet.

Følgende fartøjer har deltaget i projektet:

E 727 Jette Kristine, HM 379 Lingbank, L 673 Meilsø, S 364 Rockall, S 149 Sebastian (solgt i løbet af projektet) og L 525 Thingholt

Det er aftalt, at programmet lever videre i minimum et år

DTU Aqua leverer fortsat ugentlige CPUE-data og tobis skrabetogtdata

DMI fortsætter med at levere gratis data til programmet i op til et år

Læs mere om:

Flere Nyheder