Del din positive historie om fiskeriet i Kattegat

Hjælp med at brede det gode budskab om fiskeriet i Kattegat ud til hele Danmark
11 aug 2020

Der er mange gode historier at fortælle om dansk fiskeri. Og med det udgangspunkt har Jeannette Klitgaard Svendsen, der er gift med fisker Johan Jerup fra Læsø, startet facebooksiden Kattegats Fiskere. 

Sidens formål er at udbrede den positive fortælling om fiskeriet i Kattegat. Katrine Kranker der er gift med fisker Johan Kranker er medadministrator på siden. 

Men Jeanette Klitgaard Svendsen og Kathrine Kranker har brug for hjælp. Og derfor opfordrer de alle fiskerne i Kattegat til at byde ind med positive historier og hverdagsbilleder fra livet som fisker:  

Formålet med siden er at give den almene borger et indblik i fiskerens hverdag. Vi vil forsøge at give et større kendskab til de ting, som fiskerne oplever på deres arbejdsplads. Ved at give gennemsigtighed til fiskernes arbejde og udfordringer, så vil den almene borger bedre kunne sætte sig ind i det, fiskeren oplever (herunder uretfærdigheden ved kameraovervågningens betingelser). 

Siden skal have en positiv tone. Vi skal promovere fiskerne, som det de er - helt almindelige personer, der blot vil passe sit arbejde. Så hvis vi oplever “trolls”, så er det så vigtigt, at vi holder os hævet over at skulle svare igen i en dum tone. Vi svarer med fakta! 

Det er så vigtigt, at der bliver vist et bredt billede af fiskerne i Kattegats hverdag. Så I skal være aktive! Ellers bliver det kun en promovering af Læsø fiskere. Vi skal have alle med, der fisker i Kattegat. 

Det er meningen, at vi skal lave et opslag hver dag, så nedenstående liste er ikke udtømmende, I må meget gerne komme med forslag og indspark. 

Vi vil få udarbejdet en kalender, så der er systematik i, hvilke opslag der kommer i løbet af måneden. 

Jeres optagelser og billeder kan sendes på mailen kattegatsfiskere@gmail.com, og på messenger til Kattegats fiskeres facebook. Så sørger vi for, at der kommer et indlæg på både instagram og facebook hver dag. 

Idékartotek:


* Vi vil dele billeder, videoer og historier fra fiskerne.
Billeder/videoer af udsigten fra kontoret (styrhuset), dækket, kajen m.m.. 
Billeder/videoer af fangsten, bifangst, affald m.m.. 

* En gang hver 14. dag vil en kutter og ejeren/skipperen (og evt. andre ombord) bliver præsenteret. Foto, fortælling om kutteren og skipperen. Gerne en personlig fortælling (baggrunden for at blive fisker, familieliv osv.). - Ligesom kenddinfisker.dk. 

* En gang om måneden deles en opskrift med råvarer fra havet.

* Diverse tips og tricks (fx nemmeste måde at flå en fisk, pille eller røve en hummer osv.).

* Vise en arbejdsdag på kajen.

* Video af almindelig vedligeholdelse. 

Flere Nyheder