Barnier: Adgang til farvande og frihandel kan ikke skilles ad

EU's resolution om de kommende forhandlinger mellem EU og UK er på plads – og fiskeri er ikke til at komme uden om, mejsler chefforhandleren i sten
af Line Dalgaard Jensen
14 feb 2020

Når EU skal til forhandlingsbordet med Storbritannien, så er en ting klart. Fiskeri er højt på dagsordenen, hvilket også fremgår af den resolution, som Europa-Parlamentet har vedtaget – og de kommentarer som den har fået med på vejen fra både EU's chefforhandler og de danske EU-parlamentarikere. De vil sikre, at der fortsat er adgang til britisk farvand efter Brexit, ellers skal briterne ikke forvente at få adgang til EU's marked.

Chefforhandler Michel Barnier sagde det så enkelt:

- Gensidig adgang til farvande og markeder er noget, der for mig hænger tæt sammen med en frihandelsaftale. Det er en del af handelsaftalen. De to ting kan ikke skilles ad. Det er en integreret del af hele spørgsmålet om frihandelsaftale og lige vilkår for alle.

 

En særlig udfordring for fiskeriet

Fra dansk side var det bl.a. Morten Helveg (RE), der tog ordet og fremhævede fiskeriet, da resolutionen blev diskuteret.

- Vi har på helt kort sigt en ganske særlig udfordring, hvad angår fiskeriet. Der er mange jobs på spil. Der er mange menneskers levebrød på spil, sagde han og gentog, at forhandlingerne om fiskeriets fremtid hverken kan eller skal ses isoleret fra forhandlingerne om samhandel generelt.

Også Christel Schaldemose (S&D) kom ind på fiskeriet. Hendes mål er en ambitiøs frihandelsaftale mellem EU og Storbritannien:

- Når det så er sagt, så er det også i EU’s interesse at få en aftale, og vi må derfor ikke lade ærgrelsen over, at vi fik et Brexit stå i vejen for, at vi finder løsninger, der for eksempel sikrer, at EU-fiskere fortsat kan få adgang til britisk farvand. Det er i vores allesammens interesse, at vi får en god handelsaftale med briterne.

 

De kommende forhandlinger

Resolutionen blev vedtaget d. 12. februar, og det er den, som skal danne grundlag for de videre forhandlinger.

Resolutionen lægger sig tæt op ad det forslag til forhandlingsmandat, som EU-Kommissionen fremlagde den 3. februar.
Tilstede under drøftelsen var både Kommissionens formand Ursula von der Leyen og Kommissionens chefforhandlinger Michel Barnier, samt en række EU-parlamentarikere.

Læs mere om:

Flere Nyheder