DTU Aqua søger deltagere til hummerprojekt

DTU Aqua foretager feltundersøgelser af hummerfiskeriet i Limfjorden og opfordrer interesserede til at deltage
af Claus Kirkegaard
06 jul 2020

I forbindelse med et projekt om bæredygtigt og vedvarende hummerfiskeri i Limfjorden søger DTU Aqua frivillige erhvervs- og fritidsfiskere til at indrapportere fangsdata, når der fanges hummer.

Overordnet ønsker DTU Aqua at få et reelt indblik i størrelse, tilstand og udvikling af bestanden af hummere i Limfjorden. Med viden om redskabers effektivitet, bifangst samt overlevelse af undermålere, kan projektet udvikle forbedrede måder at bruge redskaberne på eller udvikle helt nye fangstredskaber, så vi kan have et sundt og bæredygtigt fiskeri og undgå bifangst og spøgelsesfiskeri. 

Den kommende arbejdsindsats vil fokusere på at undersøge udbredelsen af hummer i Limfjorden i forhold til leveområder og bundforhold. Feltundersøgelserne foretages af DTU Aqua i perioden fra 20. juli til midten af august 2020. Arbejdet vil bestå i at fiske hummere i fjorden (fra Nissum til Løgstør) ved brug af hummertejner. Efterfølgende bliver alle hummere genudsat. Ved fangsten registreres antal hummere pr. tejne, vægt og mål på hver hummer, køn, samt om de bærer rogn.

Derudover vil hver hummer blive mærket på ryggen eller siden med et T-bar-tag med en unik ID-kode. Hummeren får også et V-hug i halen. Dette gøres for at undersøge forskellige aspekter af hummerfiskeriet, herunder vækst, størrelsesfordeling og bevægelsesmønstre for hummerne. 

Du kan læse mere om projektet her.

Fangst af mærket hummer

Hvis man fanger hummere med T-bar-tags eller med V-hug i halen efter august 2020, så rapportér det venligst til Dansk Skaldyrcenter (DTU Aqua) på en af følgende måder:

Det, vi beder dig registrere og indsende, er følgende:

  • Tag-ID-koden som står på T-bar-tagget (f.eks. tag et billede og send en sms eller e-mail).
  • Dato og stedet hvor hummeren blev fanget (GPS-koordinater er bedst, også selvom de evt. ikke er helt præcise).
  • Hvis muligt: længde af rygskjold (i millimeter, men som minimum om længden er over eller under minimumstørrelse for fangst).

    Alle 4 informationer (tag-nummer, dato, sted og længde) er vigtige når der indrapporteres fangst af hummere til forskerne.

Flere Nyheder