Den mest negative beretning i 23 år

2019 begyndte med godt fiskeri og optimisme. Men det blev hurtigt ødelagt af lukkeperiode samt sæler og skarv, lød det på Bælternes Fiskeriforening...
af Claus Kirkegaard
09 mar 2020

Formanden for Bælternes Fiskeriforening, Allan Buch, sagde det klart og tydeligt i slutningen af sin beretning på lørdagens generalforsamling:

- Hvis man vil have fiskeri i Østersøen og ikke mindst lokalt kystfiskeri, er det ved at være i ellevte time at ændre måden at se fiskeriet på. Da jeg begyndte at fiske, var man stolt af at være fisker - nu er man udskældt, og det fremmer ikke tilgangen af unge mennesker i det kystnære fiskeri. Ja, denne beretning er nok den mest negative, jeg har lavet i de 23 år, jeg har været med, men det afspejler desværre bare den virkelighed vi befinder os i, lød det fra formanden for Bælternes Fiskeriforening, Allan Buch på årets generalforsamling.

2019 var ellers et år, der var begyndt godt, der var ingen lukkeperiode i den vestlige Østersø. Men det skulle hurtigt få ende. Fra sommeren blev der lukket for fiskeri efter torsk i område 24 og 25.

Derudover nævnte formanden i sin tale sæler og skarv, fiskeriministerens kameraovervågning samt ålestoppet.

Der var fornemt besøg på generalforsamlingen, idet Erling Bonnesen, medlem af Miljø- og Fødevareudvalget for Venstre, Søren Gade, Koordinator og næstformand for EU-Parlamentets fiskeriudvalg og Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet samt Claus Wille, Vicefiskeriinspektør i Fiskeristyrelsen var mødt op.

Flere Nyheder