Tobisfiskeri: Et lyspunkt i en svær tid

Det er positivt, at tobisfiskeriet kan komme i gang som sædvanligt, og fiskerne er klar til at tage på havet

Formaliteterne er nu på plads i forhold til det nært forestående tobisfiskeri. Ministerrådet har godkendt den rådgivning, som ICES – Det Internationale Havundersøgelsesråd – offentliggjorde i slutningen af februar.

Det betyder, at tobisfiskeriet som sædvanligt kan komme i gang den 1. april, og det er virkelig noget, som dansk fiskeri trænger til i en svær tid med faldende afsætningsmuligheder for det demersale fiskeri på grund af Corona-krisen.

Dermed kan tobisfiskeriet være et lyspunkt i en svær tid.

– Det ville have været for meget, hvis igangsætningen af tobisfiskeriet ville være faldet på en teknikalitet. Så vi er glade for, at det nu er godkendt i rådet, så de danske fiskere kan komme ud og fiske tobis fra den 1. april. Det er positivt og virkelig tiltrængt, at vi får noget omsætning i havnene igen, siger Jesper Juul Larsen, formand for Sydvestjysk Fiskeriforening.

Med det demersale fiskeri på meget lavt blus, regner han med, at mange fiskere vil sejle ud allerede fra første færd.

– Jeg forventer, at mange sejler ud allerede fra 1. april. Mange forventer, at de får en god tobissæson. Så vi håber virkelig, at det her giver en økonomisk håndsrækning til fiskerne, siger Jesper Juul Larsen, som heller ikke regner med, at Corona-krisen får indflydelse på industrifiskeriet.

– Det er positivt, at det ser ud til, at industrifiskeriet ikke bliver berørt af Corona-krisen. Fabrikkerne mangler råvarer, og der er afsætningsmuligheder for fiskemel og fiskeolie på verdensmarkedet. Og så ser det ud til, at fiskerimulighederne er til stede i år, hvilket skrabetogterne i november og december jo også indikerer, siger han.

Læs også: Fabrikkerne er klar til at modtage råvarer

Ventet på fiskeri længe

De danske industrifiskere er også klar til at komme i gang med en forhåbentlig god sæson.

– Det har vi ventet længe på. Det har været nogle lange måneder for os. For brislingekvoten var desværre ikke eksisterende. Ellers kunne vi godt have fanget nogle i januar og februar måned, sådan som fiskeriet så ud, da vi havde opfisket kvoten, lyder det fra Andi Knak, som med sit fartøj L 673 Meilsø er klar til at gå på havet onsdag den 1. april.

– Vi har planlagt at sejle onsdag formiddag. Så håber vi, at der bliver noget ordentligt vejr, men under alle omstændigheder så sejler vi i område 1 på onsdag. Så må vi ud og se, om vi kan finde nogle tobis, siger han.

Skipper håber, at det bliver et godt fiskeri, og at afregningspriserne også bliver gode.

– Selvfølgelig håber vi på, at der kommer nogle fornuftige priser. Fiskeriet i Peru har ikke været så godt, som man havde regnet med, så lagrene rundt omkring i verden er ved at være tømt. Så på den baggrund kan vi jo satse på, at vi får nogle gode afregningspriser, siger Andi Knak.

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke kun var formanden, som endte med at forlade foreningen...

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke...