Fiskeristyrelsen lancerer nyt register over kvoter

Nyt register skal skabe åbenhed om, hvem der ejer fiskekvoter
23 nov 2020

Fiskeristyrelsen har udviklet et register over kvoteandele, der gør det muligt at se, hvem der ejer hvilke kvoter. Registret skal skabe mere åbenhed.

Hvilke personer, selskaber eller fartøjer ejer hvilke fiskekvoter – og hvor mange kvoter ejer de? De spørgsmål kan man nu selv finde svar på i kvoteandelsregisteret via Fiskeristyrelsens hjemmeside.

- Vi har udviklet et register, der giver fri adgang til oplysninger om ejerskab af kvoter og licenser. Den enkelte fisker får nu langt bedre mulighed for at tjekke egne kvoter og hermed bedre mulighed for at overholde reglerne om kvotekoncentration, ligesom den almindelige offentlighed nu også får mulighed for at følge med i, hvilke personer, selskaber eller fartøjer, der ejer hvilke kvoter og hvor mange, de ejer, fortæller direktør Nanna Møller.

Med det nye register er der mulighed for at få et aktuelt indblik i ejerskab på både person-, selskab- og fartøjsniveau for både FKA- og IOK-kvoter.

Kvoteandelsregistret er udviklet som opfølgning på kritikken fra Rigsrevisionen i august 2017 vedr. manglende gennemsigtighed i den daværende Landbrugs- og Fiskeristyrelses kvote­forvaltning.

Der vil i det nye register kunne fremsøges oplysninger om en persons direkte og indirekte ejerskab, som vil kunne sammenholdes med de gældende kvotelofter. Det vil dog ikke fremgå, om personen, selskabet eller fartøjet har dispensation fra kvotekoncentrationsreglerne eller om den pågældende er omfattet af overgangsbestemmelser.

Registeret omfatter i første omgang oplysninger om det aktuelle kvoteejerskab, men forventes at blive udbygget til også at omfatte oplysninger om B-kvoter, ved disse reglers ikrafttrædelse – forventeligt 1. januar 2021.

Læs mere om, hvordan du kan bruge Kvoteregistret
Gå direkte til kvoteandelsregisteret (åbnes bedst i Google Chrome)

Fakta

  • FKA-kvoter (fartøjskvoteandele) omfatter konsumarter som for eksempel torsk, jomfruhummer og rødspætte.
  • IOK-kvoter (individuelt overdragelige kvoteandele) omfatter sild, makrel og industrifisk.
  • Data til kvoteandelsberegneren opdateres en gang i døgnet og viser et øjebliksbillede af ejerandele af licenser. Der er således ikke mulighed for at generere historiske opgørelser.

Læs mere om:

Flere Nyheder