Sådan kommer du igang med at lande til naturskånsomt

Hvis du fisker med skånsomme redskaber, har du mulighed mærke fisken som Naturskånsomt - Læs hvordan her
af Helle Kristensen
26 nov 2020

For at kunne sælge din fangst under mærkningsordningen naturskånsomt, er der en række krav du skal leve op til:

For at fiske og omsætte fisk under ordningen skal man være erhvervsfisker og fiske med et fartøj på maksimalt 17 meter. Der må kun fiskes med skånsomme redskaber, og 80% af fangstrejserne inden for et kalenderår skal være under 48 timer.

Mærket må kun anvendes på fiskearter, der forvaltes i overensstemmelse med de principper om bæredygtig udnyttelse af bestandene, som bekendtgørelsen bag ordningen fastsætter. Nærmere bestemt vil det sige sunde bestande, hvor fiskeriet ikke vil påvirke bestandens udvikling i en negativ retning

Derudover er det et krav at man fisker med redskaber der jævnfør bekendtgørelsen nr. 1249 er listet som skånsomme redskaber.

 

Listen omfatter følgende redskabstyper:

  • Garn
  • Toggegarn
  • Langliner
  • Pilk og dørg
  • Pelagisk trawl (flydetrawl)
  • Ankret snurrevod og snurpenot (inkluderer ikke flyshooting)
  • Ruser og bundgarn
  • Tejner

Det er ligeledes en forudsætning, at man har gennemgået et kvalitetskursus. Kurset har til formål at sikre, at de fiskere, der lander fisk under mærkningsordningen, har den nødvendige viden om, hvordan man sikrer, at kvaliteten på fangsten bevares, frem til fisken landes hos opkøberen.

Lever man op til disse krav kan man hos fiskeristyrelsen ansøge om en licens 901.

Du kan læse mere i den nye bekendtgørelse for mærkningsordningen NaturSkånsomt: 

https://fiskeristyrelsen.dk/media/12300/2020-10-15-vejledning-maerkningsordning-for-kystnaert-og-skaansomt-fanget-fisk.pdf

Flere Nyheder