Genåbning af fiskeri efter sperling på rationsvilkår

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6 meddelelse om genåbning af fiskeri efter sperling på rationsvilkår i Nordsøen (EF-farvande), Skagerra...
30 okt 2020

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6 meddelelse om genåbning af fiskeri efter sperling på rationsvilkår i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat:

Med virkning fra 1. november 2020 åbnes der i henhold til reguleringsbekendtgørelsens §142, §144 og §145 for fiskeri efter sperling i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat på rationsvilkår inden for en afsat mængde på 4.496 tons. Fiskeriet er indtil videre ikke mængdemæssigt reguleret.

Inden fiskeriet påbegyndes, skal fartøjsejeren sikre at fartøjet er opført på licensliste nr. 1242, sperling i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat.

Ansøgning om optagelse på licensliste nr. 1242 indsendes på e-mail til licensadm@fiskeristyrelsen.dk.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1249 af 24. august 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 30. oktober 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles

Læs mere om:

Flere Nyheder