Kyst-sild i Skagerrak og Kattegat er opfisket

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende bilag 6 meddelelse om opfiskning af den til kystfiskeri af sild afsatte mængde af sild i Skagerrak og Kattega...
07 okt 2020

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende bilag 6 meddelelse om opfiskning af den til kystfiskeri af sild afsatte mængde af sild i Skagerrak og Kattegat til fartøjer med en længde overalt på under 17 meter:

Idet den afsatte mængde af sild i Skagerrak og Kattegat til et kystnært rationsfiskeri for fartøjer med en længde overalt på under 17 meter er opfisket, indføres der stop for fiskeri af sild i Skagerrak og Kattegat for denne længdekategori med virkning fra og med torsdag den 8. oktober 2020. Forbud mod at medbringe og lande sild fra Skagerrak og Kattegat træder i kraft med virkning fra og med fredag den 9. oktober 2020.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1249 af 24. august 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 7. oktober 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.

Læs mere om:

Flere Nyheder