Udsætning af pighvaryngel på Bornholm

Samarbejde mellem fiskere og forskere resulterer i den første udsætning af lokal pighvaryngel på Bornholm
af Claus Kirkegaard
09 okt 2020

Foto: Mads Christoffersen, specialkonsulent DTU Aqua

Efter flere års tilløb er det nu lykkedes at få udsat pighvaryngel på Bornholm.

Efter et par år med mislykkede forsøg og rigtigt meget arbejde lykkedes det i år at udsætte pighvaryngel, der stammer fra vilde lokale pighvarrer, på Bornholm, skriver fiskepleje.dk.

Godt samarbejde

Det er et samarbejde mellem både fritidsfiskere og erhvervsfiskere på den ene side og forskere fra DTU Aqua på den anden side, der danner baggrund for, at udsætningen af pighvaryngel fra vilde, lokale pighvarrer er lykkedes.

At udsætte pighvarrerne er kulminationen på et unikt samarbejde mellem fritids- og erhvervsfiskere på Bornholm, som er gået sammen for at få udsætningerne til at lykkedes. Der er lagt rigtigt meget energi i det, og det har altså båret frugt, lyder det på fiskepleje.dk

I år blev der udsat et meget begrænset antal fisk, men fiskere og forskere håber nu, at de har knækket koden og forventer derfor at kunne opskalere antallet af udsatte fisk betydeligt de kommende år.

Projektet er støttet af midler fra Fiskeplejen.

Søger fiskere til projektet

Forskerne fra projektet søger stadig erhvervsfiskere, der har interesse i at deltage. Det er blandt andet rundt om Fyn samt nord for Gilleleje, projektet efterlyser erhvervsfiskere, der har lyst til at levere pighvarrer til projektet.
Kontakt specialkonsulent hos DTU Aqua, Mads Christoffersen - tlf.: 24656648 eller mail: maoc@aqua.dtu.dk

Fakta

Pighvarren opdrættes kommercielt i Danmark, og derfor var det tidligere praktisk muligt at få fat i fisk til udsætning herfra. Siden 2014 har det imidlertid været en strategi at benytte stamfisk (forældrefisk) fra vilde pighvarrer til udsætning. Ved at producere yngel ud fra lokale stamfisk sikres det, at de fisk, der udsættes, er genetisk tilpassede til de områder, de udsættes i. Det øger sandsynligheden for, at de udsatte fisk overlever og trives, og det forhindrer, at lokale bestande ”forurenes” med fremmede gener

Kilde: www.fiskepleje.dk

Flere Nyheder