DTU søger hummerfiskere

Der mangler hummerfiskerne til feltundersøgelser og fangstrapporter

DTU Aqua opfordrer interesserede til at deltage og hjælpe med hummerfiskeri-projekt. 

De efterspørger atter hjælp fra folk, der fanger hummere i Limfjorden, det være sig erhvers- og fritidsfiskere samt UV-jægere m.fl. til at indrapportere fangstdata, når der fanges hummere.

 

Hvis du fanger hommer med T-bar eller V-hug

DTU Aqua udførte feltundersøgelser fra 23. juli til 22. august 2020. Her blev hver hummer mærket på ryggen eller siden med et T-bar-tag med en unik ID-kode (fks. DK 29001). Hummeren fik også et v-hug i halen. Dette gøres for at undersøge forskellige aspekter af hummerfiskeriet, herunder vækst, størrelsesfordeling og bevægelsesmønstre for hummerne.

Hvis man fanger hummere med T-bar-tags eller med V-hug i halen efter august 2020, så rapportér det venligst til Dansk Skaldyrcenter (DTU Aqua) på en af følgende måder:

Det, som du skal registrere og indsende, er følgende:

  • Tag-ID-koden som står på T-bar-tagget (f.eks. tag et billede og send en sms eller e-mail).
  • Dato og stedet hvor hummeren blev fanget (GPS-koordinater er bedst, også selvom de evt. ikke er helt præcise).
  • Hvis muligt: længde af rygskjold (i millimeter, men som minimum om længden er over eller under minimumstørrelse for fangst).

Alle 4 informationer (tag-nummer, dato, sted og længde) er vigtige når der indrapporteres fangst af hummere til forskerne.

 

Fangstrapporteringsprogram

Fisker du hummer i Limfjorden, kan du også deltage i fangstrapporteringsprogrammet. Dette foregår fra når hummerfiskeriet åbner i september 2020. Alle, der fisker hummere, er vigtige at få med i programmet – jo flere der deltager, jo bedre og mere pålidelig bliver den indsamlede information.             

Alle hummere registreres – mærkede og umærkede.

Rent praktisk deltager du ved at udfylde en simpel anonym fangstrapport, når du tager ud for at fiske hummer. Send fangstrapporten til Dansk Skaldyrcenter (DTU Aqua).

Fangstrapporten skal indeholde:

  • Dato
  • Sted (GPS-koordinater er bedst, selv hvis de ikke er helt præcise).
  • Type og antal af fangstredskaber.
  • For hver hummer der fanges registreres: køn, om hunnen bærer rogn og længde af rygskjold (i millimeter, men som minimum om længden er over eller under minimumstørrelse for fangst).

Hvor kan man finde fangstrapport-skema?              www.skaldyrcenter.aqua.dtu.dk/forskning/hummer eller www.skaldyrcenter.dk samt nedenfor.

Hvor skal rapporten sendes til?
Via email: skaldyrcenter@aqua.dtu.dk 
Via telefon/sms: 29 62 13 11 med billeder af rapporter

 

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...