For to år siden havde jeg ikke fantasi til at frygte denne situation

Fiskeskipper Brian Larsen fra Hanstholm frygter, at danske fiskepladser bliver udsultet som følge af Brexit
af Helle Kristensen
28 sep 2020

Fisker Brian Larsen fra Hanstholm er medejer af fiskefartøjet HM 128 Borkumrif. I dag hentes 30-40 procent af fartøjets fangst i britisk farvand, og derfor giver det også anledning til adskillige panderynker hos den nordjyske reder, når konsekvenserne af Brexit skal overvejes. For hvad betyder det egentlig for hans virksomhed, hvis briterne smækker døren?

- Der er ingen tvivl om, at Brexit i sig selv bliver et stort problem for os. Hvis adgangen til britisk farvand lukkes, begrænser det vores muligheder for at fange fisk. Ikke alene bliver vi afskåret fra at kunne fiske i de områder, hvor vi normalt henter en stor del af vores fangst, men det vil også betyde, at fisketrykket i de resterende områder bliver øget. Og i værste fald kan vi risikere, at de farvande, vi fisker i, bliver udsultet, lyder det bekymret fra Brian Larsen.

Udover frygten for, at Storbritannien lukker muligheden for, at danske fiskefartøjer kan fiske i britisk farvand, så frygter fiskeskipperen fra Hanstholm også, at Norge og Storbritannien indgår en aftale, der kan begrænse de danske fiskeres muligheder for at fiske i norsk farvand:

- Det allerværste, der kan ske for os, er, at Norge og Storbritannien indgår en aftale uden om EU, hvor vi ikke bliver tilgodeset. Jeg tror, at store dele af EU lige nu holder vejret og frygter, hvilke konsekvenser det her får for fiskeriet på den lange bane. Én ting er, hvad der sker om et år - men det er konsekvenserne på den lange bane, jeg frygter mest, understreger Brian Larsen.

For når Brexit truer med at begrænse dansk fiskeri til danske farvande, så bliver det ifølge Brian Larsen helt åbenlyst, at der er for mange danske fiskefartøjer i den danske fiskeflåde.    

- Drømmescenariet for mig er ikke alene, at vi bevarer adgangen til både britisk og norsk farvand, men også at der bliver tyndet ud i den danske fiskeflåde. Som tingene ser ud nu, er vi for mange i dansk fiskeri, og som jeg ser det, er ophugning og salg af danske fiskefartøjer et nødvendigt onde, hvis vi skal sikre en positiv udvikling i fiskeriet fremadrettet. Vi skal tilpasse vores flåde og udvise rettidig omhu! For to år siden havde jeg ikke fantasi til overhovedet at tænke de scenarier, som jeg nu går og frygter for nu. Og jeg tror desværre, at vi kommer til at tale om et dansk fiskeri før og efter Brexit.  

Læs mere om:

Flere Nyheder