Startvilkår for fiskeri af sperling på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak i 2022

Bilag 6 meddelelse nr. 6 - 2022 om startvilkår for fiskeri af sperling på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak i 2022
22 dec 2021

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 1. januar 2022 og er gældende til og med 31. oktober 2022 med mindre andet meddeles. 

Jævnfør reguleringsbekendtgørelsens § 145 stk. 2 nr. 2 afsættes der i perioden fra 1. november 2021 til og med 31. oktober 2022 alt 7.038,5 tons sperling til rationsfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

Fiskeri af sperling på rationsvilkår i Nordsøen

Af den til rationsfiskeri afsatte mængde på 7.038,5 tons sperling, afsættes der i perioden fra den 1. januar 2022 til og med 31. oktober 2022 i alt 60 pct. af denne mængde svarende til 4.223,1 tons sperling til fiskeri på rationsvilkår i Nordsøen.

Med virkning fra den 1. januar 2022 til og med 31. oktober 2022 åbnes der for et rationsfiskeri efter sperling, der indtil videre ikke er mængdemæssigt reguleret.

Fiskeriet er betinget af, at fartøjsejeren har fået udstedt en tilladelse til rationsfiskeri af sperling i Nordsøen tilladelsesliste nr. 1242 samt tilladelse til industrifiskeri i alle farvande tilladelsesliste nr. 99.

Fiskeri af sperling på rationsvilkår i Skagerrak 3AN ICES-område 3AN

Af den til rationsfiskeri afsatte mængde på 7.038,5 tons sperling, afsættes der i perioden fra den 1. november 2021 til og med 31. oktober 2022 i alt 40 pct. af denne mængde svarende til 2.815,4 tons sperling til fiskeri på rationsvilkår i Skagerrak.

Med virkning fra den 1. januar 2022 til og med 31. oktober 2022 åbnes der for et rationsfiskeri efter sperling, med en fangstrejseration på 30 tons sperling pr. fangstrejse.

Fiskeriet er betinget af, at fartøjsejeren har fået udstedt en tilladelse til rationsfiskeri af sperling i Skagerrak ICES-område 3AN tilladelsesliste nr. 1343, tilladelse til industrifiskeri i alle farvande tilladelsesliste nr. 99 samt tilladelsesliste nr. 9900 særlig tilladelse til industrifiskeri i Skagerrak og Kattegat.

I tilladelsesperioden må der med fartøjet ikke udøves fiskeri uden for Skagerrak ICES-område 3AN.

Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til fiskeri af sperling i Nordsøen og Skagerrak på rationsvilkår indsendes til Fiskeristyrelsen på e-mail til licensadm@fiskeristyrelsen.dk i henhold til reguleringsbekendtgørelsens bilag 2.

Fælles for de anførte rationsfiskerier er, at fartøjer først må påbegynde fiskeri på rationsvilkår, hvis der efter ansøgning er udstedt tilladelse fra Fiskeristyrelsen. Jævnfør reguleringsbekendtgørelsens § 17, er det i perioden indtil den 18. januar 2022 tilladt at udøve fiskeri, selv om der ikke er udstedt tilladelse, hvis fartøjsejeren inden fiskeriet påbegyndes har ansøgt om tilladelse.

Fartøjer, til hvilke der er opnået tilladelse til deltagelse i et Rationsfiskeri, må i tilladelsesperioden ikke fiske uden for det farvand tilladelsen omhandler. Tilsvarende er gældende i perioden indtil den 18. januar 2022, dersom der fiskes uden tilladelse, men der er ansøgt om en sådan.

Læs mere om:

Flere Nyheder