Der er brug for en ekstra skalle

Danmarks Fiskeriforening presser på for Brexit-kompensation, genstart, kvoter og – ikke mindst – adgang til norsk farvand

Hvordan og hvornår får fiskerne Brexit-kompensation? Skal fiskeriet omstruktureres? Og er kvoterne for 2021 snart på vej, inklusiv adgang til det vigtige norske farvand?

Sådan lød nogle af de spørgsmål, som Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Pelagiske Producentorganisation og fiskeriminister Rasmus Prehn (S) diskuterede 8. februar.

– Da Brexit faldt på plads i julen, efterlod det fiskeriet med en stor uvished og usikkerhed. Vi har brug for at komme videre og få klarhed over, hvad der skal ske med fiskeriet. Vi anerkender bestemt ministeriets indsats, men der er brug for en ekstra skalle for at få alle aftalerne på plads, lyder den klare opfordring til ministeren fra Kenn Skau Fischer, direktør i Danmarks Fiskeriforening.

For det første efterlyser fiskerne en klar kompensationsordning. Brexit koster fiskerne dyrt – op til 1,5 mia. kr. Regeringen har lovet at holde hånden under fiskeriet, men de præcise detaljer for hvordan en kompensationsordning strikkes sammen, kender fiskerne ikke endnu. Ikke alene kalder de på kompensation, men også en storstilet genstart af fiskeriet med en langsigtet plan, så erhvervet fortsat er økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt.

Samtidig betød de langstrakte Brexit-forhandlinger, at kvoterne for 2021 ikke var på plads ved årsskiftet. Dem venter fiskerne fortsat på, samt adgangen til de norske områder i Skagerrak og Nordsøen, der fortsat er lukket land.

– Vi har gjort det klart for ministeren, at det er meget presserende, at vi får adgangen på plads. Nu er vi over en måned inde i det nye år, og vi kan fortsat ikke komme i norsk farvand. Det er en uholdbar situation, og man kan ikke være bekendt at holde et helt erhverv hen. For hver dag der går, mister fiskeriet vigtige indtægter. Det har konsekvenser for de danske fiskerihavne og for de lokalsamfund i Nord- og Vestjylland, som lever af fiskeriet, siger Kenn Skau Fischer. 

Mødet mellem Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Pelagiske Producentorganisation og fiskeriminister Rasmus Prehn foregik elektronisk via Skype.