De første resultater fra tobis-skrabetogt er klar

Tobis-skrabetogtet i Nordsøen fra november og december viser lave forekomster af tobis omkring Dogger, men høje forekomster i nord

Af Mikael van Deurs, Henrik Degel og Anna Rindorf (DTU Aqua)

Tobis skrabetogtet bruges i bestandsvurderingen til at bestemme antallet af 1- og 2-årige tobis ved fiskeriets start. Den eneste tilgængelige datakilde for antallet af 1-årige tobis i et givent år kommer fra skrabetogtet ved at måle tætheden af 0-årige tobis året inden.

Resultatet fra skrabetogtet betyder dermed meget, når ICES skal beregne forslag til TAC for i år.  

Skrabetogtet i december 2020 blev afviklet under blæsende vejrforhold og togtet måtte forlænges for at de vigtigste lokaliteter kunne nås. Fangstraterne af 0-årige tobis fra de enkelte skrab i 2020 er markeret på kortet sammen med fangstraterne i 2019. Fangstraterne var lavere end i 2019 i alle områder.

 

Obs! område 1r

Især i område 1r er der tydelig forskel fra 2019.

I område 1 er der ikke den store forskel på de enkelte fangster, men i område 2r og 3r skyldes indekset høje fangster på enkelte banker, mens de øvrige banker har lave fangstrater. Gennemsnittet af fangstraterne af 1-årige per forvaltningsområde er i 2020 lavt i område 1r, under middel i område 2r og højt i område 3r (område 3r dækker hovedsagligt Norsk økonomisk zone).

Det er dette rekrutterings-indeks, der sammen med fiskernes fangster af de forskellige aldersgrupper benyttes til bestandsvurderingen og ICES rådgivningen.

 

Vurderes af ICES

I modsætning til langlivede arter som torsk og rødspætte er det ikke muligt at bedømme mængden af tobis før et halvt år, inden de indgår i fiskeriet. Derfor vurderes mængden af tobis i Nordsøen hvert år i februar efter gennemførelsen af tobis-skrabetogtet i november/december det foregående år.

Fangstraten af 0 og 1-årige tobis fra skrabetogtet i 2020 vil sammen med information om fiskeriindsatsen, fangstrate, middelvægt af tobiserne og alderssammensætningen i fangsterne i det kommercielle fiskeri i 2020 danne grundlag for vurderingen af bestandsstørrelsen ved begyndelsen af 2021 og dermed årets fiskerimuligheder.

Denne vurdering gennemføres gennem havforskningsrådet, ICES, og rådgivningen fra ICES forventes frigivet den 25. februar.

 

Kortene viser skrabetogtets fangstrater (per skrab) af 0-årige tobis for 2019 (øverst) og 2020 (nederst). Der er generelt færre tobis i 2020 med undtagelse af på enkelte banker i den nordlige Nordsø.

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke kun var formanden, som endte med at forlade foreningen...

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke...