Uddeling af kystfiskertillæg 2021

Fiskeristyrelsen har uddelt kystfiskertillæg. De er beregnet ud fra midlertidige kvoter - når kvoterne 2021 er på plads bliver mængderne genberegnet
22 jan 2021

Fiskeristyrelsen har 20. januar 2021 uddelt kystfiskertillæg til de berettigede fartøjsejere og udsendt justeret FKA-tilladelse licensliste nr. 1000, der indeholder det tildelte kystfiskertillæg.

Pga. manglende aftale om de kvoter, der deles med Norge og Storbritannien, har EU vedtaget en midlertidig løsning for 2021. Det betyder, at 25 pct. af initialkvoten for 2020 kan fiskes i EU-farvande i 1. kvartal 2021.

For torsk i Nordsøen og Skagerrak, rødspætte i Nordsøen og Skagerrak samt tunge i Nordsøen, gælder det, at kystfiskertillægget er beregnet på den midlertidige mængde. Kystfiskertillægget for de nævnte arter vil blive genberegnet, når den endelig kvote for 2021 udmeldes.

I alt er 199 fartøjer tilmeldt begge kystfiskerordninger, hvor 106 fartøjer har tilkendegivet, at de udelukkende fisker med skånsomme redskaber.

Fordelingen på de 2 kystfiskerordninger er som følger:

  • Den tidsbegrænsede kystfiskerordning, der løber frem til 31. december 2022, her er 129 fartøjer tilmeldt.
  • Den tidsubegrænsede kystfiskerordning, her er der tilmeldt 70 fartøjer.

Jævnfør reguleringsbekendtgørelsens § 81, skal 1/3 af kystfiskertillægget uddeles senest den 1. februar 2021. Her fremgår det også, hvilke fartøjsejere, der er berettigede til kystfiskertillægget.

Fartøjsejere, der senest den 31. maj 2021 har landet 1/3 af fartøjets årsmængder inkl. kystfiskertillæg og tildelinger fra Fiskefonden for hver kvote, kan ansøge om yderligere 1/3 af kystfiskertillægget tildelt fartøjet jf. §80 i reguleringsbekendtgørelsen.

Ansøgning kan indsendes, når mængden er opfisket, dog senest 1. juni 2021. Ansøgningen skal sendes til kystfisk@fiskeristyrelsen.dk

Læs mere om:

Flere Nyheder