Rapport: Blå er det nye sort i grøn omstilling

Vi skal være bedre til at udnytte ressourcerne i havet - bl.a. ukvoterede arter samt muslinger og tang - for at hjælpe den grønne omstilling på vej

Danskerne skal til at spise meget mere seafood i fremtiden og på den måde være med til at understøtte den grønne omstilling.

Det viser en ny rapport “Vidensyntese om blå biomasse”, som er udarbejdet af DTU Aqua og Aarhus Universitet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Rapporten konkluderer således, at “udvikling af blå bioøkonomi understøtter den grønne omstilling”. Det skriver DTU Aqua på sin hjemmeside.

Læs rapporten Vidensyntese om blå biomasse

I Danmark har vi kort sagt traditionelt kød, korn og kvotefisk på spisebordet – tre overskrifter for en fødevareproduktion, som belaster vores miljø, ikke mindst i form af udledning af næringsstoffer til havet eller påvirkning af havbunden med bundslæbende fiskeredskaber.  

Rapporten gør rede for et sundt og uudnyttet alternativ – blå biomasse, der defineres som “alt organisk materiale, der udvindes af havet, minus kvoterede og opdrættede fisk”. 

Et hav af muligheder for nyt fiskeri

Når rapporten fortæller, at Danmark har et stort potentiale for at lade blå biomasse dække en stor del af de sunde fødevarer, vi skal have på spisebordet, så peger rapporten ud over skaldyr og tang også på muligheden for at fange mange flere forskellige fisk og andre organismer i havet, der ikke er kvotebelagte. 

Eksempler er ising og grå knurhane. De fanges i større mængder som bifangst, men landes kun i ringe grad. Det skyldes, at det ikke er særligt rentabelt for fiskerne. Og det skyldes igen, at der ikke hidtil har været den store efterspørgsel. 

Men her er det, at rapporten foreslår at gøre en indsats for at opdyrke forbrugerpræferencer. Flere af de ikke kvote-belagte arter anses for at være meget velegnede som spisefisk, og det er derfor alene en kulturel barriere, der forhindrer, at de kan sælges til forbrugerne.