Dårligt nyt fra MSC

Torskebestandens tilstand betyder, at MSC-certificeringen suspenderes for en række danske fiskerier
af Rasmus Sproegel
22 okt 2021

Torskebestandenes tilstand i Nordsøen, og Skagerrak og tilsvarende i Kattegat får nu konsekvenser for MSC-certificeringen for en række fiskerier.

Den 22. november suspenderes MSC-certificeringen for fiskeri med snurrevod og langline i Nordsøen, bomtrawl i Skagerrak og snurrevod og garn i Kattegat.

Forklaringen bag suspenderingerne er, at der i de pågældende fiskerier forekommer fangster af torsk.  

Lige på vippen

Dykker man dybere ned i certificeringsprocessen kan man se, at certificeringen er snublende tæt på at kunne fastholdes.

For at et fiskeri kan bevare certificeringen, skal fiskeriet have en score på minimum 80 på de tre kriterier, MSC anvender.

Det første kriterie handler om bestandsstatus, og indeholder kort fortalt et krav om, at en bestand ikke må overfiskes.

Det andet kriterie handler om, at fiskeriet ikke må påføre havmiljøet uoprettelig skade, hvor der blandt andet ses på bifangster og bundpåvirkning.

Det tredje kriterie går på, at fiskeriet skal forvaltes effektivt, hvilket vil sige, at fiskeriet skal være underlagt kontrol og monitorering.

De fiskerier, der nu suspenderes, scorer i intervallet fra 79,3 til 79,7 på MSC’s 2. kriterie, der handler om havmiljøet.

Her er det helt konkret bifangsten af torsk i fiskerierne, der grundet torskebestandens tilstand, udløser et fald i scoren.

Et fald, som desværre får nogle kedelige konsekvenser til trods for, at scoren er lige på vippen.

Forvirring i auktionshallen

Det er ikke kun de danske fiskere, der må leve med, at MSC-certificeringen suspenderes for en række fiskerier.

De svenske fiskere får suspenderet snurrevod i Nordsøen, garn og snurrevod i Skagerrak og garn i Kattegat.

Hollænderne kigger ind i at få trawl (70-100mm) i Nordsøen suspenderet og tyskerne får garn i Skagerrak suspenderet.

De forskellige suspenderinger gælder kun for de enkelte lande, hvilket forventes at skabe en del forvirring i auktionshallerne.

Det bliver vanskeligt at gennemskue hvilke fiskerier, der er suspenderet, og hvilke fiskerier der ikke er suspenderet, når det eksempelvis ikke er alle landes fiskeri med et givent redskab i et givent farvand, der suspenderes. 

Kampen er ikke tabt

Selvom der er tale om dårlige nyheder fra MSC, er det muligt at vende udviklingen og få suspenderingerne ophævet.

Såfremt torskebestandene får bedre status, kan det udløse en ophævelse af suspenderingerne. 

Alternativt kan man se på de øvrige faktorer under MSC’s andet kriterie, hvor en anden vej kunne være at tage fat at tilvejebringe uafhængige observatørdata fra de pågældende fiskerier.

Dog er der ingen garantier, da certificeringen hele tiden beror på en vurdering af de mest aktuelle data for fiskerierne, hvor mange faktorer kan ændre sig.

Læs mere om:

Flere Nyheder