Over en million ål sat ud i 2021

I sommeren 2021 blev der udsat intet mindre end 1.238.700 små ål i fersk- og saltvand.
af Louise Svane Pedersen
06 sep 2021

Den danske forvaltningsplan har til formål at øge antallet af blankål i den danske natur. For at øge antallet er der indført begrænsninger i forhold til fiskeriet, men nu forsøger man også at genoprette bestanden ved at udsætte åleyngel. Det skriver DTU Aqua.

Forvaltningsplanen for ål, der har sit udspring i EU’s genopretningsplan for bestanden, har særligt fokus på at øge produktionen af blankål i ferskvand. Planen er at øge mængden til 40 procent af det oprindelige niveau – derfor bliver der udsat flere ål i ferskvand end i saltvand. I år bliver 10 procent udsat i saltvand og resten i vandløb og søer.

Udsætningerne af ål på de forskellige lokaliteter i Danmark er organiseret af DTU Aqua, der får hjælp fra fritidsfiskere, sportsfiskere, bredejere og åmænd.

Projektet er finansieret af den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt fisketegnsmidler. Fiskeafgiftsfonden har ligeledes afgivet midler til projektet.

  • De ål, der bliver udsat på forskellige lokaliteter i Danmark, er omkring 10-15 centimeter lange
  • De ål, der bliver udsat, stammer fra glasålsfiskeri i Sydeuropa.
  • Blankål er det stadie, som ålene når efter 5-15 år, inden de starter deres vandring til gydepladserne i Sargassohavet, som ligger 6.000 km vest for Europa
  • Formålet med at flytte rundt på ålene er, at flytte dem fra et område med stor dødelighed til et område med mindre dødelighed, så flere af dem bliver voksne og kan vandre til Sargassohavet for at gyde
  • Flere undersøgelser underbygger, at ål fra udsætninger vokser og bliver til blankål, der søger mod havet
  • Nedgangen i mængden af glasål har betydet, at EU har vedtaget en europæisk genopretningsplan for ål, der sigter mod at beskytte og styrke ålebestanden

Flere Nyheder