Over en million ål sat ud i 2021

I sommeren 2021 blev der udsat intet mindre end 1.238.700 små ål i fersk- og saltvand.

Den danske forvaltningsplan har til formål at øge antallet af blankål i den danske natur. For at øge antallet er der indført begrænsninger i forhold til fiskeriet, men nu forsøger man også at genoprette bestanden ved at udsætte åleyngel. Det skriver DTU Aqua.

Forvaltningsplanen for ål, der har sit udspring i EU’s genopretningsplan for bestanden, har særligt fokus på at øge produktionen af blankål i ferskvand. Planen er at øge mængden til 40 procent af det oprindelige niveau – derfor bliver der udsat flere ål i ferskvand end i saltvand. I år bliver 10 procent udsat i saltvand og resten i vandløb og søer.

Udsætningerne af ål på de forskellige lokaliteter i Danmark er organiseret af DTU Aqua, der får hjælp fra fritidsfiskere, sportsfiskere, bredejere og åmænd.

Projektet er finansieret af den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt fisketegnsmidler. Fiskeafgiftsfonden har ligeledes afgivet midler til projektet.

Cheminova og andre virksomheder under luppen: Miljøgodkendelser skal revurderes

En ny taskforce vil blive oprettet for at sikre, at virksomheder med direkte spildevandsudledninger er i mål inden udgangen af 2025

Cheminova og andre virksomheder under luppen: Miljøgodkendelser skal revurderes

En ny taskforce vil blive oprettet for at sikre, at virksomheder med direkte spildevandsudledninger er...