Bilag 6 - Opfiskning af torsk i Skagerrak for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus

Bilag 6 meddelelse nr. 37 - 2022 om opfiskning af den afsatte mængde af torsk i Skagerrak til utilsigtede bifangster for fartøjer med FKA-kystfiske...
07 jun 2022

Bilag 6 meddelelse nr. 37 - 2022 om opfiskning af den afsatte mængde af torsk i Skagerrak til utilsigtede bifangster for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus.

Idet den jf. reguleringsbekendtgørelsens § 80 stk. 2 nr. 3 afsatte mængde af torsk i Skagerrak til afskrivning af utilsigtede bifangster for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus er opfisket (licensliste nr. 1705), kan der med virkning fra og med 8. juni 2022 ikke afskrives mængder på denne ordning.

Fangster af torsk fra fartøjer med FKA-kystfiskerstatus, der har været optaget på licensliste nr. 1705, vil med virkning fra den 8. juni 2022 blive afskrevet på fartøjets FKA-tilladelse.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 7. juni 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

Læs mere om:

Flere Nyheder