Ny forvaltningsplan for skarv på plads

Miljøministeren har godkendt en ny forvaltningsplan for skarven i Danmark
af Claus Kirkegaard
03 mar 2022

Der er måske godt nyt på vej til dansk fiskeri og de danske fiskebestande.

Miljøminister Lea Wermelin (S) har nemlig godkendt en ny forvaltningsplan for skarv og afsat knap to millioner kroner til bl.a. undersøgelser af skarvens indvirkning på fiskebestande og effekten af den nuværende regulering.

Det skriver Miljøstyrelsen på sin hjemmeside.

Den nye forvaltningsplan for skarv skaber overblik over mulighederne for at regulere skarven, der hvor den giver anledning til konflikter. Forvaltningsplanen beskriver blandt andet hvor og hvornår, man kan få lov til at regulere skarv, og hvilke virkemidler, man må bruge.

Formålet med planen er at sætte rammen for en balanceret forvaltning af skarv i Danmark, så bestanden kan blive ved med at være i god bevaringsstatus. Samtidig skal den sikre, at konflikterne mellem især skarv og fiskere bliver begrænset, og at de sårbare fiskebestande bliver beskyttet.

Ministeren afsætter desuden 1,5-2 millioner kroner til nye projekter, som for eksempel kan belyse, hvordan skarven påvirker fiskebestandene og eventuelle skader på fiskeriinteresser.

 

Flere former for regulering

Skarven har i årtier efterhånden været meget upopulær blandt fiskere, bl.a. fordi den gør indhug i deres fangst.

Lovgivningen åbner dog allerede nu en række muligheder for at regulere skarven, der hvor den generer fiskeriet eller skader bestanden af sårbare eller truede fiskearter.

Reguleringen kan bestå i, at man engagerer en jæger til at skyde skarver, der hvor de generer, eller at man får Naturstyrelsens hjælp til at sprøjte skarv-æg med olie, så de ikke klækker. Begge dele kræver tilladelse.

Fakta: Skarv i Danmark

I Danmark yngler der godt 32.000 skarvpar fordelt på 90 kolonier langs kysterne og ved søer. Flertallet af de danske ynglefugle trækker sydpå om efteråret for at overvintre i Sydeuropa og ved Nordafrikas kyst. Trækkende skarver fra vores nabolande ankommer i løbet af sensommeren og efteråret, og nogle bliver i landet vinteren over.

Kilde: Miljøstyrelsen

Læs mere om:

Flere Nyheder