DTU Aqua samarbejder med erhvervsfiskere

Denne gang handler det om at dokumentere aktiviteter til havs for at fremme beskyttelsen af dansk, kystnært fiskeri fra små fartøjer

Skrevet af: Marie H. Frausing, Pernille Nielsen, Gildas Glemarec, Jonathan Stounberg, Jeppe Olsen, Tim Wilms og Jon C. Svendsen.

Kystnære erhvervsfiskere med små fartøjer mangler ofte dokumentation på, hvor de anvender deres fiskeredskaber og fanger fisk. Selv om det længe har været sådan – og mange fiskere har anvendt de samme fiskepladser i årevis, er den manglende dokumentation et voksende problem. Nogle kystnære områder udpeges til andre industrielle aktiviteter såsom klapning og råstofindvinding. Fordi kystnære fiskere med fartøjer under 12 meter sjældent har mulighed for at påvise, hvor de har fanget deres fisk, kan fiskerne risikere at deres primære fangstområder ender med at blive udlagt til andre industrielle aktiviteter. For den enkelte fisker kan det koste dyrebare ressourcer og tid at finde nye fiskepladser.

Projektet hos DTU Aqua hedder KORTFISK og udføres i samarbejde med Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO) og Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producent Organisation (FSKPO).

De frivillige fiskere som deltager i projekt KORTFISK, kommer fra mange forskellige områder i Danmark. Det bidrager til en bred geografisk fordeling, som potentielt kan være med til at beskytte fiskepladser i mange områder langs de danske kyster.

Projekt KORTFISK anvender Black Box-teknologi

Som en essentiel del af projekt KORTFISK, har DTU Aqua etableret et samarbejde med 15 frivillige fiskere, der anvender relativt små fartøjer.

Fiskerne har alle fået et black box system installeret på deres fartøj. Hvert black box system logger automatisk fartøjets GPS-position og registrerer, når bådens fiskeredskaber bliver anvendt. Den indsamlede information sendes automatisk afsted til DTU Aqua. Kombinationen af GPS-data og registrering af redskabernes (f.eks. garnhaler) aktivitet betyder, at DTU Aqua kan lokalisere, hvor fiskeriet fandt sted. Således kan informationen fra de frivillige fiskere bruges til at identificere hvilke områder, der anvendes som primære fiskeområder. Det kan bidrage til den nødvendige dokumentation af vigtige fiskepladser, når andre industrier viser interesse for områderne.

Projektpartnere er enige i, at KORTFISK tjener et godt formål

Marc Eskelund er politisk rådgiver og kystfiskerkonsulent hos Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producent Organisation (FSK-PO). FSK-PO er partner i projekt KORTFISK, og støtter projektets formål:

– Hos FSK-PO synes vi, at det er et vigtigt projekt, som tjener et godt formål. Kystnært fiskeri i Danmark oplever mere og mere konkurrence om pladsen, og erhvervsfiskerne kan derfor have behov for at dokumentere deres fiskepladser, når andre aktiviteter presser på og gerne vil anvende pladsen til havs. Dette projekt bidrager med at tilbyde et værktøj til at støtte beskyttelsen af det kystnære fiskeri i forskellige danske farvande. Erfaringerne fra projektet kan også fremadrettet være med til at give kystnært fiskeri i hele Danmark den nødvendige viden om, hvordan man dokumenterer tilstedeværelsen på fiskepladserne, som ofte er nødvendig, når der er konkurrence om pladsen til havs, siger Marc Eskelund.

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO) er ligeledes partnere i KORTFISK projektet. Henrik S. Lund er teamleder og biolog hos DFPO, og han understreger også, hvordan en bedre dokumentation af fiskepladserne, kan gavne kystnært fiskeri:

– Projektet hos DTU Aqua er rigtigt spændende. DFPO mener, at det er vigtigt, at vi får bedre dokumentation af fiskeområderne, der anvendes af små kystnære fartøjer. Der er rift om pladsen til havs, og danske fiskere med små fartøjer har brug for dokumentation af deres fiskeområder. God dokumentation af fiskeområder betyder, at myndighederne kan bruge viden om fiskeriet i planlægning af aktiviteter til havs, siger Henrik S. Lund.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...