Rådgiver tror ikke på en stor reform af EU´s fiskeripolitik

Fiskerirådgiver Mogens Schou anbefaler fiskeriministeren give fiskerne bedre incitamenter til selektivt fiskeri

Foto: Fiskeri Tidende

Det er ikke realistisk, når Fiskerikommissionen anbefaler en gennemgribende reform af EU´s fælles fiskeripolitik, og det er heller ikke nødvendigt.

Sådan lyder det fra fiskerirådgiver Mogens Schou i et debatindlæg i Altinget.

– Danmark kan ikke skubbe en ny stor reform i gang, og det er heller ikke nødvendigt. I stedet bør fødevareminister Jacob Jensen (V) sikre, at Danmark høster de gevinster, som fiskeripolitikken allerede nu giver mulighed for at tildele de bæredygtige fiskerier, skriver Mogens Schou.

– Fiskerikommissionens løsning på udsmidsproblemet er, at det samlede danske fiskeri skal anvende kamerasystemer til dokumentation af fangsterne. Man må forstå det sådan, at Danmark selvstændigt skal indføre en obligatorisk kamerakontrol og samtidig påvirke EU til at gennemføre en generel ordning. Det kommer ikke til at ske i det næste årti, skriver han.

Han tilføjer, at der ikke er nogen grund til at indføre tvungen kameraovervågning af fiskeriet. Han mener i stedet, at man bør give fiskerne incitamenter til at fiske så selektivt som muligt.

– Fangstkvoteordningen og forbuddet mod udsmid blev gennemført i EU-reformen i 2013, men fiskerne har indtil nu måtte se langt efter fordelene. Det efterslæb er det den siddende fødevareministers opgave at indhente, skriver han.

Mogens Schou er tidligere udviklingschef og rådgiver i Fødevareministeriet, og han er i dag partner i rådgivningsvirksomheden Aquamind.

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at mindske CO2-udledningen

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at...