Danmarks Fiskeriforening opfordrer til deltagelse i forsøgsfiskeri

Et nyt redskabsforsøg skal se på regler og redskaber. DTU Aqua og Danmarks Fiskeriforening anbefaler trawlfiskere at melde sig til

Foto: Fiskeri Tidende

Der er kun plads til seks deltagende fartøjer, men ikke desto mindre anbefales alle trawlfiskere, der lever op til kravene, at melde sig til det nye forsøgsfiskeri. Formålet med det nye forsøgsfiskeri er at undersøge, om der skulle være nogle af de nuværende redskabsregler, der bliver overflødiggjort, når der er tale om et fuldt dokumenteret fiskeri.

Vil inspirere til innovation

Jacob Handrup, der er konsulent i Danmarks Fiskeriforening, forklarer i korte træk, at forsøget går ud på at give fiskerne så mange muligheder for at tilpasse sig selv til deres fiskeri, så man kan observere, hvordan de vil gøre det.

– Det er ikke alle regler, vi har med at gøre her. Det er kun de tekniske, så det handler sådan set kun om redskaber. Vi rører ikke ved tilmeldepligt og sådan. Det her går kun på redskabsvalg.

– Men vi vil gerne give fiskeren mulighed for at tilpasse sine redskaber efter den verden, han fisker i. Det vil sige, at hvis der f.eks. er mange kuller, hvordan vil han så justere på sine redskaber, så han minimerer bifangsten af arten? lyder det fra Jacob Handrup.

Ved at give fiskerne mulighed for at justere fiskeriet efter forholdene, give dem lidt frit råderum, så inviterer man dem samtidig til at være innovative og problemløsende.

– En fisker kan måske finde en løsning på et givent problem, og det kan måske inspirere andre til en anden form for løsning. Det er den slags, vi håber at opleve i løbet af det her forsøg, fortæller han.

Selve forsøget kommer til at vare i halvandet år, og det er for, at man forhåbentlig vil kunne se en afspejling over tid. Som hvis der kommer større bestande af en art, men også for at man kan justere efter sæsoner.

– Vi vil se, hvad det ender med af løsninger, og hvordan de arbejder med dem. Begge dele kan vi lære af, for hvad er deres ræsonnement for at gøre tingene, som de gør? Det skal de så forklare til forskerne bag projektet, siger Jacob Handrup.

Meld jer til

Jacob Handrup fortæller, at det er spændende, hvad man egentlig kan med redskaber, hvis man blot får lov. Og det er netop denne tilgang, som det nye forsøgsfiskeri skal forsøge at afdække.

– Det er nu, vi får mulighed for at se, hvor meget reglerne egentlig spænder ben i forhold til selektivitet og den slags. Der vil nok være folk, som sidder derude og siger, at vi skulle have gjort det her, da kullerne begyndte at være et problem, og at det nu er for sent, men vi ved ikke, om der kommer en ny art, som kan blive problematisk.

– Derfor er det vigtigt, at hvis der sidder en fisker derude med en god idé, så er det nu, han får mulighed for at teste den, siger han.

Der er også noget adfærdsforståelse i det nye forsøgsfiskeri. For det her giver forskerne en mulighed for at forstå, hvordan fiskeren tænker, arbejder og løser problemer.

– Det her projekt handler om redskaber, adfærd og en proces i forhold til forenkling af regler. For hvorfor skal vi have så strenge regler, hvis man godt kan forenkle dem, vil nogen måske tænke. Alt det vil tiden vise, men det kræver, at nogle melder sig til forsøget, lyder opfordringen fra Jacob Handrup.

Læs mere om projektet, og hvordan du tilmelder dig, her.