Indledende frist for afklaring af tobis-strid er nu overskredet

Hvis Storbritannien og EU ikke når til enighed senest torsdag, vil tvisten gå til en voldgiftsret, der vil afgøre sagen

Arkivfoto

Storbritannien og EU havde i første omgang til og med torsdag 16. maj til at  lande et kompromis omkring tobis-fiskeriet i britisk farvand. Perioden kunne dog forlænges hvis begge parter var enige om dette.

Bliver parterne ikke enige, risikerer striden at eskalere til noget, der i sidste ende kan føre til EU-sanktioner mod Storbritannien, skriver BBC.

Storbritannien indførte et forbud mod tobis-fiskeri i deres farvand tidligere på året. Den britiske organisation RSPB, som arbejder for at beskytte fugle, har kæmpet for at forbyde tobisfiskeri i mere end 25 år.

– Vi væmmes over at se EU udfordre denne lukning af tobisfiskeriet. Vores havfugle kæmper. Vi har set en nedgang på 62 procent blandt arterne, en fjerdedel af vores søpapegøjer er forsvundet, vores havfugle har brug for disse fisk til at fodre deres unger og overleve, siger Kirsten Carter, RSPB’s leder af havpolitik, ifølge BBC.

Tobis-fiskeri er bæredygtigt

EU hævder derimod, at det britiske forbud ikke gør nok for at balancere behovene i marine økosystemer mod fiskerisamfundenes trivsel. Lukningen af Storbritanniens tobisfiskeri fratager EU-fartøjer vigtige fiskemuligheder og er i strid med Storbritanniens grundlæggende forpligtelser i handels- og samarbejdsaftalen med EU.

– Danske fiskere har fisket bæredygtigt efter tobis i Nordsøen i årtier. Vi udfordrede det britiske forbud, fordi der ikke er noget videnskabeligt grundlag for dette forbud. Der er ingen sammenhæng mellem ynglesuccesen hos havfugle og den nuværende fiskeriforvaltningsordning i Nordsøen, siger Espen Sverdrup-Jensen, præsident for EU Association of Fish Producers, ifølge BBC.

Hvis Storbritannien og EU ikke når til enighed senest torsdag, vil tvisten gå til en voldgiftsret, der vil afgøre sagen.

Hvis voldgiftsretten går mod Storbritanniens beslutning, kan Bruxelles indføre told eller andre foranstaltninger på britiske produkter.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...