Skagen Havn: Fuld gang i havneudvidelsen

Det går efter planen med havneudvidelsens Etape 3 i Skagen Havn

Skagen Havn er i fuldt sving med Etape 3 af havneudvidelsen, hvor uddybning af bassiner, indpumpning af sand og opbygning af moler er i fuld gang. Der er nu uddybet 765.000 m3 sand og tilført 100.000 tons sten, oplyser Skagen Havns hjemmeside, hvor du også kan følge med i, hvordan det går med udvidelsen på billeder og video.

Fuld gang i uddybning
Der er nu uddybet 765.000 m3 sand og tilført 100.000 tons sten fra henholdsvis Sverige og Norge. Der begynder at blive lavvande i konstruktionsområdet og land skyder op.

Der er blevet lagt udløbsledning af kølevand fra FF Skagen, som løber under det nye havneareal.

Der er fortsat løbende leverancer af sten fra forskellige skibe og pramme til opbygning af stenkastninger og moler. I de kommende uger starter ramning af de nye kajer og opbygning af det yderste, nordlige molehoved, hvortil der bliver offentlig adgang, når konstruktionsarbejdet er færdiggjort.

Du kan se en statusvideo fra oktober måned her

Billeder fra oktober måneds arbejde kan du følge med i her

Status for oktober:

  • Indpumpning af sand bag kaj 7 er færdiggjort
  • 765.000 m3 sand og 100.000 tons sten er indbygget
  • Forankring af kaj 7 er færdiggjort
  • Udlægning af udløbsledning fra FF Skagen
  • Uddybning/indbygning pågår, “Mjølner R” er ankommet til projektet
  • Etablering af stenkastning, runding af den nye stenkastning.
Cheminova og andre virksomheder under luppen: Miljøgodkendelser skal revurderes

En ny taskforce vil blive oprettet for at sikre, at virksomheder med direkte spildevandsudledninger er i mål inden udgangen af 2025

Cheminova og andre virksomheder under luppen: Miljøgodkendelser skal revurderes

En ny taskforce vil blive oprettet for at sikre, at virksomheder med direkte spildevandsudledninger er...