Nu søsættes et stort kunstprojekt på Hanstholm Havn

Hanstholm Havn har igangsat et større kunstprojekt i samarbejde med Statens Kunstfond, der har bevilget penge til et indledende skitsearbejde. Ambitionen er at skabe markante samtidskunstprojekter i havnens offentlige rum inden for de kommende år

Som led i at skabe sammenhæng mellem havn og by i Hanstholm, blev der i efteråret 2020 nedsat en bred styregruppe, som har til formål at understøtte lokal udvikling med flere sideløbende projekter. Initiativet udspringer af den udvikling, som havnen har sat kurs mod efter endt havneudvidelse. Det tæller ikke alene erhvervsudvikling på selve havnen, men også et stærkt fokus på at bidrage til en havn, som i højere grad åbner sig mod omverdenen og interagerer med den bagvedliggende by.

Et af disse projekter er at skabe markant kunst på havnen, som er i stand til at indfange Hanstholm og sætte byen på landkortet på en ny måde. Fokus er derfor på at tilføre en ny dimension, som bidrager til sammenhængen mellem havn og by. Havnen har i den forbindelse indgået i samarbejde med Statens Kunstfond, som har bevilget midler til at finde egnede kunstnere, som i første omgang skal udarbejde skitseforslag til mulige kunstprojekter.

Kunst skal øge sammenhængskraften i byen

Ideen om at skabe kunst i større dimensioner på Hanstholm Havn er vokset ud af et nu treårigt samarbejde med projektet Hanstholm Art Space, der holder til på Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm. Her har flere kunstnere over de senere år ønsket at interagere med Hanstholm Havn i deres arbejde og værkudstilling.

I første omgang kommer de involverede kunstnere til Hanstholm for at lære stedet og dets DNA at kende, søge inspiration og viden og gå i dialog med mulige produktionssamarbejdspartnere. Det sker i den nærmeste fremtid, hvor havnen ser frem til at møde kunstnerne. Om visionerne for det kommende arbejde med udvikling af kunstprojekter på Hanstholm Havn udtaler havnedirektør Nils Skeby:

– Vi tror på, at kunst kan være med til at øge sammenhængskraften mellem havn og by i Hanstholm ved at tilføre en ny oplevelsesdimension, som bliver en spændende kontrast til det rå havnemiljø præget af industri og anlæg af asfalt og beton. På den måde håber vi at skabe et mere kulturelt miljø, hvor nyskabende kunst kan komplementere oplevelsen af havnen for både lokale og besøgende.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...