Dansk Akvakultur vil beregne klimaaftryk fra fiskeopdræt

Nyudviklet klimaværktøj bidrager med viden om klimaaftryk fra fiskeopdræt

Med et nyt klimaværktøj kan Dansk Akvakultur og Bureau Veritas sikre konkrete og transparente oplysninger om klimaaftryk fra fiskeopdræt.

Klimaværktøjet er baseret på den fælles europæiske metode Product Environmental Footprint (PEF).

Værktøjet er færdiggjort kort tid efter, at regeringen har taget initiativ til, at Danmark som det første land i verden skal have et statskontrolleret klimamærke.

 

Metoden kan bruges til klimamærkning

Det klimaværktøj, Dansk Akvakultur og Bureau Veritas har udviklet, bidrager med mere viden om klimaaftrykket fra akvakultur. Flere videnskabelige undersøgelser har fundet frem til forskellige gennemsnitstal. Som noget nyt giver værktøjet mulighed for at måle klimaaftrykket på et bestemt anlæg.

– Vi har sammen med det øvrige fiskerierhverv foreslået klimamærkning, og vi mener, at fisk og skaldyr har meget at byde på rent klimamæssigt. Men klimamærkning skal være både retvisende og transparent. Det er netop, hvad vi kan tilbyde med vores nye værktøj. Gennemsnitstal, der bare skærer alle over én kam, kan hverken forbrugere eller virksomheder bruge til særlig meget, siger formand for Dansk Akvakultur, Niels Dalsgaard i en pressemeddelelse.

Lisbeth Jess Plesner, chefkonsulent i Dansk Akvakultur, supplerer:

– Med den beregningsmodel, vi har udviklet, får virksomhederne et konkret værktøj til at beregne deres klimaaftryk, så forbrugerne på sigt kan få præcise tal at forholde sig til. Samtidig er det afgørende, at vi har brugt PEF-metoden, som er fælles for hele EU.

 

Alt tæller med i beregningerne

Konkret kan værktøjet bruges til at beregne klimaaftrykket fra anlæg på land, hvor fiskene lever i ferskvand. Det er målet, at værktøjet skal udbygges, så det også gælder andre typer anlæg. Hele værdikæden indtil fisken forlader anlægget tæller med.

– Alt fra foder, fiskeyngel, transport, elforbrug, hjælpestoffer og affald mv. tæller med i vores beregninger, som er lavet med anerkendte metoder. Modellen fastlægger klimaaftrykket for et anlæg. Det er første trin på vej mod en klimamærkning, det næste trin er at udvikle modellen til at kunne fastlægge klimaaftrykket for solgte fisk og tilberedte fiskeprodukter. Fordi beregningerne er så detaljerede, er det muligt at se, hvor et anlæg kan sætte yderligere ind, og hvor det klarer sig godt. Os bekendt er dette nye værktøj for opdræt af ferskvandsfisk noget af det første på området, siger Charlotte Thy, Senior Product Developer & Lead Auditor i Bureau Veritas.

Rødspætte-bestanden i Kattegat og Østersøen er eksploderet

De danske fiskere i Kattegat og Østersøen vil højest sandsynligt kunne fange markant flere rødspætter i de kommende år

Rødspætte-bestanden i Kattegat og Østersøen er eksploderet

De danske fiskere i Kattegat og Østersøen vil højest sandsynligt kunne fange markant flere rødspætter...