Kom med Skagen Havn på gåtur

Og bliv klogere på landstrømsanlæg til de store fiskefartøjer. spildevand og havnens bæredygtighedsstrategi

Skagen Havn inviterer på en udendørs gåtur på Østhavnen/Etape 3 – hvor der vil blive fortalt om blandt andet:

  • Landstrømsanlæg til de store fiskefartøjer
  • Skagen Circle – Hvordan spildevand fra fiskeindustri bliver til en ressource
  • Etape 3 – Etablering med et minimum af råvare ressourcer
  • Miljøcertificering af Ny Havnebygning
  • NOx-off tiltag – hvordan veje og tagflader bruges til at fjerne skadelige stoffer i udstødning fra skibe og biler
  • Bæredygtighedsstrategi for Skagen Havn

Der vil især være fokus på bæredygtighed. Hvordan omsætter Skagen Havn verdensmål til egentlige projekter? Kom og hør yderligere omkring havnens strategi for bæredygtighed og de praktiske tiltag der gøres, for at mindske havnens miljøpåvirkning og det klimafodaftryk, som aktiviteterne giver.

Efter rundturen vil Skagen Havn være vært ved en forfriskning. Arrangementet er den 5. september kl. 16.00 – 18.00. Mødestedet er på hjørnet af Auktionsvej/Coastervej, 9990 Skagen.

Tilmelding nødvendig senest den 29. august. Skriv til Luise Sørensen; ls@skagenhavn.dk

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...