Vinderen af Thyborøn Havns initiativpris 2022 er fundet

Den 15. december uddeler Thyborøn Havn for 21. gang havnens initiativpris, og i 2022 er valget blandt mange kvalificerede kandidater faldet på Danske Fiskeauktioner

Igen i 2022 var der mange kandidater til initiativprisen, som prisudvalget kunne vælge imellem. Der var dog ikke tvivl om, at Danske Fiskeauktioner A/S var topkandidaten og derfor det helt rigtige valg i 2022.

Prisen tildeles for: Vedholdende og stærk indsats for at fastholde landinger af både danske og udenlandske konsumfartøjer i Thyborøn Havn i en svær tid for fiskeriet.

Thyborøn Havn er rundet af fiskeriet og har gennem alle årene været en af Danmarks tre store fiskerihavne. Det gælder ikke mindst konsumfisk, hvor der landes spisefisk af høj kvalitet til hele Europa. En velfungerende og aktiv fiskeauktion er helt afgørende for at fastholde Thyborøn Havns position på området.

I en periode efter Brexit og med udfordringer på flere fronter for dansk fiskeri har Danske Fiskeauktioner A/S arbejdet vedholdende og fokuseret på at fastholde og tiltrække landinger af fisk til Thyborøn.

Satset på udenlandske landinger

Indsatsen har ikke kun været rettet mod de hjemmehørende fartøjer, men i høj grad også på landinger fra udenlandske fartøjer fra især Holland og Belgien. At denne indsats har været væsentlig for havnen blev tydelig allerede i 2020. Tidligere landede de udenlandske fartøjer fisken i Thyborøn og kørte den til auktionerne i Holland og Belgien. Det blev umuligt efter indførelsen af EU’s kontrolregler, der betød, at fisken nu skulle sorteres og vejes i den havn, hvor fisken var landet, før den kunne transporteres ud af havnen.

Det forårsagede et kraftigt fald i aktiviteten på Thyborøn Havn, hvor betydeligt færre landede spisefisk i en periode, fordi de udenlandske fiskere følte sig nødsaget til at sejle fisken hele vejen hjem.

Danske Fiskeauktioner A/S tog handsken op for at finde nye gode løsninger og arbejdede målrettet på i første omgang at hjælpe de udenlandske fartøjer med sortering og vejning af den landede fisk. Men initiativet stoppede ikke her. Gennem et målrettet samarbejde, også med havnen, er det lykkedes Danske Fiskeauktioner A/S at bevise overfor de udenlandske fiskefartøjer, at det både logistikmæssigt og prismæssigt er attraktivt at sælge fisken over auktionen i Thyborøn.

Turbulent tid

I dag er en væsentlig del af omsætningen over både havn og auktion således landinger af fisk fanget af de hollandske og belgiske fartøjer. Det har sikret, at omsætningen af spisefisk i Thyborøn fortsat er høj til trods for, at fiskeriet i Danmark gennem de sidste år har været inde i en turbulent tid – ikke mindst påvirket af Brexit.

Thyborøn Havns direktør Jesper Holt Jensen fortæller:

– Der var en vis uro på Thyborøn Havn i 2020, da landinger af fisk fra hollandske og belgiske fartøjer faldt markant. Men det har været imponerende at se det initiativ og den vedholdende indsats, som Danske Fiskeauktioner A/S har leveret, for at trække fiskerne og dermed landingerne tilbage til Thyborøn med gode kundetilpassede logistiske løsninger. Det er en indsats, der i høj grad kalder på havnens initiativpris i 2022.

Også Danske Fiskeauktioners direktør Michael Lodahl er glad for udviklingen.

– Med vores store netværk af opkøbere i Danmark samt hele Europa har vi vist, at vi har en auktion, der kan sikre gode priser på spisefisk til fiskerne, og med vores logistiknetværk og konkurrencedygtige indsats har vi sikret, at både danske og udenlandske fiskere får høj service og en sikker afsætning af de fisk, de fanger. Derudover sikrer internetauktionen, at den danske fiskeindustri på lige fod med de udenlandske opkøbere i dag har muligheden for at købe de fisk, som tidligere blev kørt direkte til de udenlandske fiskeauktioner for at blive solgt. Det er vi ret stolte af, lød det fra vinderen.

Prisuddelingen finder sted på havnekontoret, Tankskibsvej 4, Thyborøn tirsdag den 15. december kl. 12:00.

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at mindske CO2-udledningen

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at...