Strandby Havn åbner genbrugsplads for genanvendeligt erhvervsaffald

Nu bliver det muligt for alle virksomheder at aflevere genanvendeligt erhvervsaffald på en ny genbrugsplads på Strandby Havn

– Vi har i forvejen pligt til at modtage erhvervsaffald fra de fartøjer, der anløber havnen, så vi finder det naturligt at tage næste skridt og tilbyde samme mulighed for virksomhederne på havnen og i nærområdet. På den måde kan vi være med til at styrke den grønne omstilling, siger havnechef Christian Heidemann Andersen og fortsætter:

– Recyclepit har leveret projektet og udstyret til pladsen. De har specialiseret sig i at levere udstyr der sikrer at det indsamlede affald kan sendes til direkte til genanvendelse, og det gør pladsen unik.

– Det er visionært af Strandby Havn at bygge et anlæg med så stor fokus på affaldssortering til direkte genanvendelse, det er ikke set tidligere i Danmark, siger Recyclepits direktør Lars Steffensen.

Erhvervsvirksomheder har pligt til at kildesortere affald, så det gør man allerede i dag. Derfor kan genbrugspladsen på Strandby Havn fungere som en selvbetjeningsløsning, hvor virksomheder kan tegne abonnement og få et adgangs- og veje kort. Herefter kan man selv veje, registrere og aflevere sit affald i de respektive containere.

Havnen har tænkt fleksibilitet for kunder ind i løsningen. Pladsen vil være åben fra kl. 7-22, så fx håndværkere og mindre virksomheder også kan aflevere affald efter fyraften.

Genbrugspladsen på Strandby Havn er beliggende på Brislingevej 3 bag bådehotellet. Pladsen indvies fredag 14. januar 2022 kl. 13 med tale af borgmester Birgit S. Hansen og mulighed for at bese faciliteterne og høre mere om mulighederne.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...