Forældede redningsskibe truer sikkerheden til søs

Den gamle flåde af danske redningsskibe kan få alvorlige konsekvenser for fiskere og søfolk

Som tidligere beskrevet i Fiskeri Tidende trænger den danske flåde af redningsskibe til en opgradering. 

Og nu slår Danske Redningsmænd alarm, hvor tre af Danmarks 13 store redningsskibe er ude af drift samtidig med, at de resterende 10 også trænger til en udskiftning.

For øjeblikket er redningsskibet Martha Lerche fra Thyborøn på værft i Hvide Sande til reparation. 

Uden det store skib kan redningsmændene i Thyborøn ikke gå ud i hårdt vejr, fortæller Villy Jakobsgaard, leder af redningsstationen i Thyborøn til dr.dk.  

– Den store, som vi mangler nu, bruger vi i dårligt vejr. Det er mest fiskekutterne, vi hjælper med den, men det sker også, at det er coastere, så den mangler vi alvorligt lige nu!

Formanden for Foreningen af Danske Redningsmænd, Jens Slot, siger, at det kan få katastrofale følger:

– Det er i værste fald et spørgsmål om liv og død. Vores fiskere og søfarende, der sejler kystnært, risikerer at skulle vente meget  længe på at få hjælp, siger han.

 

Kan ikke være det bekendt

Alfred Fisker, formand for Thyborøn og Thorsminde Fiskeriforening, siger til dr.dk, at en god kystredningstjeneste er lig med tryghed for hans medlemmer.

– Det er helt essentielt for et kystsamfund som det her, at vi også har en kystredning, der fungerer. Det er dem, som skal hjælpe os, når vi kommer i problemer, siger han.

Han nævner redningsfartøjet C.B. Claudi, som har hjemme i Hanstholm, hvor han selv er opvokset som endnu et eksempel på et skib med en del år på skroget.

– Det blev bygget, da jeg var dreng, og det er jo efterhånden ved at være et par dage siden. Det er simpelthen uanstændigt, at hele vestkysten ikke er dækket af en fungerende redningstjeneste. Det kan man simpelthen ikke være bekendt, siger Alfred Fisker.

Danmarks Fiskeriforening: Det er en god dag for havmiljøet og dansk fiskeri

De danske fiskere jubler over, at der med den nye trepartsaftale investeres massivt i at nedbringe udledningen af kvælstof. Det er den væsentligste presfaktor...

Danmarks Fiskeriforening: Det er en god dag for havmiljøet og dansk fiskeri

De danske fiskere jubler over, at der med den nye trepartsaftale investeres massivt i at...