Nyt program for EHFAF sendt i høring

Programmet for EU's Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond er netop sendt i høring

Fiskeristyrelsen har nu sendt udkast til nationalt program for Den Europæiske Hav- Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) 2021-2027 og miljøvurdering i offentlig høring.

Høringsfristen er den 10. maj 2022

Danmark modtager i 2021-2027 ca. 1.5 mia. kr. fra EU, som skal bidrage til at gennemføre EU’s fælles fiskeripolitiks målsætninger og EU’s havpolitik. Det sker bl.a. gennem tilskud til investeringer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur og til gennemførelse af myndighedsopgaver, såsom vandløbsrestaurering og fiskerikontrol. Midlerne udmøntes gennem det danske program for EU’s Hav- Fiskeri- og Akvakulturfond for 2021-2027, som forvaltes af Fiskeristyrelsen. Programmet er nu i offentlig høring.

Fristen for at indsende høringssvar er den 10. maj 2022.

Høringsmaterialet kan findes på høringsportalen.

Høringssvar sendes til mail@fiskeristyrelsen.dk med angivelse af journalnummer 22-20-000033.

Testopsendelser af raketter i Nordsøen

GOSA (German Offshore Space Alliance) planlægger testopsendelser af raketter i Nordsøen i juli

Testopsendelser af raketter i Nordsøen

GOSA (German Offshore Space Alliance) planlægger testopsendelser af raketter i Nordsøen i juli