Tidl. departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet rykker til Esbjerg

Henrik Studsgaard starter i det nye år som direktør i Esbjerg Kommune

Den tidligere departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet – det vil sige det ministerium, som også har ansvaret for fiskeripolitikken – Henrik Studsgaard er ny direktør for Teknik og Miljø i Esbjerg.

– Med Henrik Studsgaard får vi en erfaren og kompetent mand til at stå i spidsen for Teknik & Miljø, og jeg er glad for, at vi har kunnet tiltrække en kapacitet som ham, lyder det fra borgmester Jesper Frost Rasmussen (V). 

Henrik Studsgaard har siden august været fritaget for tjeneste på grund af sin rolle i minksagen, hvor Minkkommissionen konkluderede, at han havde begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for en disciplinærsag.

Nu forlader Henrik Studsgaard så selv sin post. Spørgsmålet er derfor, om sagen mod Henrik Studsgaard stopper. Ifølge  tjenestemandsloven kan en tjenestemænd, der fratræder eller overgår til ansættelse på andre vilkår, ikke få en disciplinær straf, og derfor kan der heller ikke indledes eller videreføres tjenstligt forhør mod dem.

Debatten om dansk fiskeri er ramt af mentalt iltsvind

Debatindlæg skrevet af Svend-Erik Andersen, der er bragt i Politiken 18. juni 2024.

Debatten om dansk fiskeri er ramt af mentalt iltsvind

Debatindlæg skrevet af Svend-Erik Andersen, der er bragt i Politiken 18. juni 2024.