Prehn: – Beskyttelse af skarv og gråsæl skal ikke ske på bekostning af fiskebestandene

På et ministerrådsmøde i Bruxelles fortalte fiskeriminister Rasmus Prehn om de tiltagende problemer, der er med sæl og skarv i de danske farvande

Fiskeriminister Rasmus Prehn befandt sig mandag i Bruxelles, hvor han var til rådsmøde. På mødet tog han de tiltagende problemer med skarv og gråsæl op til diskussion. Det skriver han på Facebook.

Ministeren fortæller, at særligt fiskebestandene i Østersøen lider under de glubske fugle og sælers evindelige appetit, og at han håber, at man kan finde en løsning på problemet.

– Vi har allerede skruet meget ned for fiskeriet. Men der er også brug for, at vi får tag om de andre problemer. Bl.a. at skarve og gråsæler spiser en stor del af fiskene, skriver ministeren i sit Facebook-opslag og fortsætter:

– Derfor har jeg i dag plæderet for, at vi får mere fleksibilitet under habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne til at regulere skarv og gråsæl. Vi skal passe på de beskyttede dyre- og fuglearter. Men vi skal gøre det på en måde, så beskyttelsen af skarv og gråsæl ikke sker på bekostning af fiskebestandene.

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at mindske CO2-udledningen

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at...