Brancheforeninger er uenige om udledning af scrubbervand

Brancheforeninger er ikke enige om den politiske aftale om forbud mod udledning af scrubbervand

Grafik: Miljøministeriet

Brancheforeningen Danske Rederier går ind for den politiske beslutning om at forbyde udledning af forurenende scrubbervand fra skibe.

Helt anderledes er holdningen i foreningen Danske Maritime. Her er man nemlig imod et forbud, og ville hellere have set sænkede grænseværdier.

Forbudet blev offentliggjort af Miljøministeriet 11. april.

På deres hjemmeside skriver Danske Maritime, at hvis rensning af røggasser med scrubber fravælges til fordel for lavsvolvholdige brændstoffer, som et rederi kan vælge som alternativ, afstedkommer dette et luftforureningsproblem med andre partikler. Samtidig er scrubbere nødvendige for at kunne indfange CO2 fra skibe, skriver Danske Maritime:

“Et forbud bidrager til at spænde ben for en velfungerende miljøvenlig teknologi, som nu måske fravælges,” skriver Danske Maritime.

Fornuftig indfasningstid

Danske Rederiers hjemmeside er holdningen til forbuddet anderledes positiv:

– Jeg er glad for, at politikerne har valgt at lytte til vores ønske om at indføre en fornuftig indfasningstid, så de rederier, der har investeret mange penge i at leve op til reglerne og reducere deres udledning af svovl ved hjælp af en scrubber, får tid til at omstille sig på en ny virkelighed, siger Nina Porst, direktør for klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier.

– Vi vil selvfølgelig leve op til de nye regler, og derfor er det også vigtigt for os, at der med forbuddet kommer en plan, der vil sikre en robust håndhævelse. Hvis det ikke er tilfældet, kan det ende med at stille nogle danske rederier dårligere i forhold til deres udenlandske konkurrenter, siger Nina Porst videre.

Forbuddet mod udledning af scrubbervand træder i kraft 1. juli 2025 for skibe med scrubbere i åben operation, hvor vaskevandet ledes ud i havet.

For skibe med scrubbere i lukket operation træder forbuddet mod udledning af vand i kraft 1. juli 2029.

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag med oplæg, debatter, smagsprøver og rørefisk

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag...