Danmark indfører forbud mod udledning af scrubbervand

Scrubbervand, brugt til at rense skibenes bunkerolie, har bidraget til for høje niveauer af tungmetaller og tjærestoffer i havmiljøet

Grafik: Miljøministeriet

Fra 1. juli 2025 vil det være ulovligt for skibe at udlede scrubbervand ud til 22 km fra danske kyster.

En ny, bred politisk aftale mellem regeringen og flere partier forbyder denne praksis, skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse

Forurener med tungmetaller

Scrubbervand, brugt til at rense skibenes bunkerolie, har bidraget til for høje niveauer af tungmetaller og tjærestoffer i havmiljøet, såsom bly, cadmium, anthracen og benz(a)pyren.

Aftalen forventes at sænke udledningen af nikkel med op til 20 procent og anthracen med 7 procent.

– Denne aftale er endnu et vigtigt skridt på vejen mod et bedre havmiljø. Scrubbervand udleder en række problematiske stoffer, som ophober sig på vores havbund og optages i havets fødekæder og ender i de fisk, vi spiser, siger miljøminister Magnus Heunicke.

– Udledningen af miljøfarlige stoffer kommer fra mange forskellige kilder, men netop scrubbervand er en kilde, som vi har meget viden og data om, og derfor er jeg glad for, at vi nu sætter en stopper for forureningen med scrubbervand i det danske territorialfarvand, siger miljøministeren videre.

Lignende forbud på vej i Østersøen og Nordsøen

Aftalen kræver, at skibe skifter til lavsvovlsbrændstof eller lukkede scrubbere med nul udledning.

Forbuddet træder i kraft den 1. juli 2025 for skibe med åbne scrubbere og den 1. juli 2029 for skibe med lukkede scrubbere.

Danmark vil også arbejde for lignende forbud i Østersøen og Nordsøen gennem internationale havkonventioner.

– Vi tager ansvar i arbejdet med at forbedre havmiljøet, der er under pres mange steder i og rundt om Danmark. Det kræver en indsats, siger Erling Bonnesen, miljøordfører for Venstre.

Læs hele aftaleteksten her (pdf)

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag med oplæg, debatter, smagsprøver og rørefisk

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag...